Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (2 Kor. 5,17) Lekció: Mt 2,1-12 Miért indulnak el a bölcsek? Miért hagyják ott országukat és miért veszik a fáradtságot, hogy elmenjenek Jézus lába elé?Az foglalkoztat, mi az-az ok, amiért az ember elindul Isten felé. Mi vagy ki mozgatja az embert abban a pillanatban, amikor aktívvá válik az Isten ügyével kapcsolatban. Az első az angyal és a csillag megjelenése és üzenete volt történetünkben. És valóban amikor az Istent keressük, amikor az Isten közelébe akarunk jutni, akkor mindig ő lép közel hozzánk és küldi el életünkbe segítő angyalát egy-egy kedves ember képében, aki elindít minket a betlehemi istálló felé, vagy vezérlő csillagát egy esemény egy életünket megfordító hír hallatán, ami aztán Jézus bölcsője felé indít minket.Az első lépést mindig Isten teszi. Isten kínálja fel az alkalmat, hogy keresztelőre hozd gyermekedet, Isten kínálja fel az alkalmat, hogy vasárnap el gyere templomba, Is
Textus: „De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az ÚR." (Ézsaiás 59,20-21)Kiről a próféták jósoltak régóta - énekeltük az igehirdetésre készülve, és most hallottuk Ézsaiás próféta szavát: Eljön Sionhoz a Megváltó. Mi ezen a Szentestén azt ünnepeljük, hogy Isten teljesítette ígéretét, és 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületett a Megváltó, Jézus Krisztus. Sylvester János, az első magyar nyelvű bibliafordítónk időmértékes verselésben így írta meg karácsony titkát:„Próféták által szólt rígen néked az Isten, azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát. Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, Kit hagya hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess."Ezt az üzenetet már sokszor hallottuk, megszoktuk és talán meg is untuk már. Főleg azért, mert
Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit... (Jn. 8,47a) Lekció: 2Sám 12,1-7a.13 Dávid története – Nátán: - a királynak kellene most igazságot tenni. Dávid ítéletete a gonosz gazdag ember felett. Nátán felelete a királynak: „Te vagy az az ember!"1./ „Megszólítható vagy-e az Isten által?" Meg tud-e téged szólítani az Isten? El tudja neked mondani gondolatait? Tud-e neked tanácsot adni? És ha kell, akkor tud-e figyelmeztetni téged?"Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit..." - mit jelent az, amikor valaki meghallja Isten beszédét?:- olyan ez, mint amikor két csapat focizik vagy kosarazik egymással. A nézőtéren rengeteg ember van, mindenki hangosan kiabál és bíztatja a csapatát vagy a kedvenc játékosát. Egyszer csak az egyik csapat edzője kiált valamit, és a csapat tagjai meghallják, hogy mit mondott nekik az edző. - meghallják a saját edzőjük szavát - a játékosok az edzőhöz tartoznak, és ismerik a saját edzőjük hangját- vagy: nagy tömegben sétálnak gyermekek szüleitekkel, é
Hétfő dec. 22 11óra Bibliaóra Nikodémusz Idősek OtthonaHétfő dec. 22 16 óra bűnbánati istentisztelet Reménység HázaKedd dec. 23 16 óra bűnbánati istentisztelet Reménység Háza Szerda dec. 24 17 óra Karácsony este: a gyermekeink és az ifi műsora Reménység HázaCsütörtök dec. 25 12 óra Karácsony I. napja Reménység HázaCsütörtök dec. 25 13 óra Úrvacsoraosztás Reménység HázaPéntek dec.26 12 óra Karácsony II. napja Reménység Háza Vasárnap dec. 28 12 óra Istentisztelet Reménység Háza Szerda dec.31 16 óra ó-évi istentisztelet Reménység HázaCsütörtök jan.1 16 óra új évi istentisztelet Reménység Háza Áldott Karácsonyt és boldog Új évet kívánunk minden gyülekezeti tagunknak, barátunknak !
b2ap3_thumbnail_IMG_1337.jpg
Szombaton a családosok napját tartottuk meg. A mottónk: "a szeretet soha el nem fogy..." (1Kor 13,8). Egymásnak örvendtünk, egymással beszéltük meg örömeinket, bánatunkat, aggodalmainkat, sikereinket. Az előadás, a kiscsoportos beszélgetések, a csendes percek megteremtése az ima útunkon mind hozzájárultak a napunk lelki táplálékához. Természetesen a gyermekeink várat építettek, csocsoztak, pinpongoztak. Közösen mézeskalács formákat díszítettünk. Köszönjük az áldást.Az ima útunk felvételei. A bővebb fényképes beszámolónk később érkezik.
És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! (Luk1, 28-33)   Lekció : Ézs. 6:1-7Az Ószövetségben már jóval Krisztus Urunk születése előtt megtaláljuk a Messiás eljövetelére vonatkozó próféciákat. A próféciák ötszáz évvel az Ő születése előtt kezdtek sűrűsödni, melyek arról tanúskodnak, hogy a Messiás hol fog megszületni, hogy fogják elárulni, mennyiért fogják elárulni. Isten szüntelen üzen. A most felolvasott Ige arról beszél, hogy miként érkezett meg Jézus. Minden érkezés
Beküldve -
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. (Jelenések könyve 22, 12-17) Lekció, Mt.25:31-46 Egy nem keresztyén író arról számol be egyik munkájában, hogy a keresztyéneknek is van egy aranyborjújuk. Egy bálvány, akit az elő Isten helyett imádnak. Ez pedig a betlehemi kisded, a Jézuska – így
b2ap3_thumbnail_IMG_1306_20141207-234907_1.jpg
Adventet köszöntöttek a kórusunk tagjai. Köszönet a lelkesedésükért és a szolgálatukért. Hálásan köszönjük Klára Mária karnagynak a kitartó munkáját.
b2ap3_thumbnail_IMG_1242.jpg
Adorján Júlia – akinek két csodálatos fia született kicsit korábban, mint ahogy őket várták – küldte el a budapesti szülészet koraszülött osztályának a felhívását, hogy olyan kis sapkákra, papucsokra, stb. van szükségük, melyeket nagyon kicsi babák tudnak viselni. Ezt a kérést továbbítottuk mi és több "nagymama" lelkesen és örömmel tett eleget ennek a nemes feladatnak. Köszönjük nekik.Ugyanakkor imádkozunk minden megszületett baba életéért, egészségéért. Az áldás szava pedig legyen az Ésaiás próféta könyvéből: "Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (41,10)
A brassói EKE és Szász Ágnes kincsesházikója rendezésében adventi koszorú fonást és díszítést tanultak az érdeklődők.
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten ! (Máté 1, 22-23)Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róma 8,31) Lekció: 46.Zsoltár) Feliratként látjuk: - házi ádás, szállóigévé lettek a ezeka mondatok.Bethlen Gábor – ha Isten velünk.... vagy Gustav Adolf svéd király: Immanuel: jelszóval indult a háboróba 300 éve. I. Világháború: porosz hadsereg katáinak ővcsattján: Gott mit uns. Velünk az Isten.Vajon velük volt? Vajon mindig ott van, ahol ezeket a szavakat a szánkra, szívünkre, homlokunkra, ővcsattunkra veszünk? Egyházkerületui közgyülés a székely Mikó Kollégium visszaállamosítása miatt. A püspök felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtunk el.Nagy árat kell fizetni, aki igaz ügyért harcol! – A cél szentesíti az eszközt?! Örök kérdés!Csodálatos érzés: ezek az igék erővel és hittel töltenek be. Csodá
b2ap3_thumbnail_IMAG1608.jpg
Căminul de Bătrâni "Nikodemus" din Sânpetru, aflat în îngrijirea Bisericii Reformate "Casa Sperantei", doreşte să-şi exprime pe această cale recunoştinţa şi mulţumirea colectivului de profesori şi ai elevilor din cadrul şcolii locale, care au contribuit cu ocazia "Săptămânii legumelor şi fructelor donate" prin donarea a 30 kg de fructe şi 40 kg de legume pentru vârstnicii din Cămin. Dorim să adresăm mulţumiri deosebite profesorilor Muntean Viorica Simona şi Voineag Mariana, prin sprijinul cărora s-a efectuat această donaţie. Vă mulţumim din suflet şi Dumnezeu să vă binecuvânteze în activităţile viitoare. A Reményság Házhoz tartozó szentpéteri Nikodémusz Idősek Otthona köszönetét fejezi ki a helybeli gimnázium tanárainak és diákjainak, akik az "Adományozó zöldség és gyümölcs hete" program keretén belül 30 kg gyümölcsöt és 40 kg zöldséget ajánlottak fel a lakóknak. Külön köszönet Muntean Viorica Simona és Voineag Mariana tanároknak, akik segítségével ez az adományozás létrejött. Szívből
Beküldve -
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni amint van. És akiben megvan ez a reménység őiránta az mind megtisztítja ömagát, amiképpen ő is tiszta." (1.János. 3:1-3) Lekció: 1 Péter. 1:3-13Furcsa érzés a régi fényképeinkre pillantani, igaz? Néha nem is kell, hogy tíz-húsz év múljon el ahhoz, hogy úgy érezzük: a régi fotóról egy régi énünk pillant vissza - sokszor három-négy esztendő is elegendő ahhoz, hogy azt mondjuk: "Uramisten, hogy voltam képes ezzel a hajjal, ebben a ruhában kilépni az utcára!?"Hasonló a helyzet a szerelmi kapcsolatokkal is: szent meggyőződéssel álltjuk, hogy a mostani társunk az "igazi", és mellette igazán "önmagunk" lehetünk. Ám miközben lefitymáljuk a korábbi életünket, és egekig magasztal
Beküldve -
Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. (2 Péter 3, 17-18) Bibliaovasás: Ef. 1, 16 – 23Parancsot kapja valaki Isten ismeretében mélyebbre jutni – hogyan, tesszük fel a kérdést.A megismerés szeretet nélkül nem létezik. A szeretet pedig egy bizonyos fokon megismerés.Krisztus megismeretette Isten beszédét velünk.Jézus mondja az Atyának: én megjelentettem a te igédet, a te beszédedet nekik, ők elhitték és megismerték –Tőled jöttem, elmondtam nekik, hogy nem e világból vagyok, elhitték és megismerték, elmondtam, hogy ők sem e világból valók, elhitték és megismerték és úgy döntöttem, hogy ők élhetnek bennem és énpedig élni kívánok ő bennük. Vegyük a szerelem példáját: megismerem – ránézek – és kedves lesz a szívemnek. De az, hogy látom még nem megismerés. Ha többször látom, ha minden kedves – még n
Ne félj te, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. (Jeremiás 46,28)   Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!" Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat és meghurcoltjainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a földet, melyet nekünk jelöltél ki, odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy ezek a mártírok

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638