Történetünk

1926

Vetésy Sándorné, valamint Benedek M. Dénes és felesége gazdag adományt ad egy aggmenház létesítésére, építésére

1927

A Moldova utcai telek megvásárlása

1923 – 1956

A gyülekezet lelkipásztora Csia Pál

1930

Aggmenház eredeti tervrajza Kós Károly és Neusinger Ottó műve,  de Kós Károly tervét nem tudták elfogadni pénz hiányában, így azt Neusinger Ottó mérnök készíti el

1931

Elkezdik a Moldova utcai aggmenház építését

1934

Befejezik az épületet, éppen a nagy gazdasági világválság idején.

1942

Az aggmenháznak öt lakója volt

1944

A Brassó bombázása annyira megrongálta, hogy lakóit a Népkonyha helyiségébe költöztették.

1950

Hat idős embert gondoztak az aggmenházban

1957 – 1977

A gyülekezet lelkipásztora Zágoni Albu Dezső

1959 – 1979

A gyülekezet lelkipásztora Szabó Károly

1955 – 1979

Az épület alagsorában vasárnapi iskolát müködtetett az egyházközség, valamint istentiszteleteket, szeretetvendégségeket tartottak. Az emeleten lakott az egyházközség nyugdíjas lelkipásztora és családja.

1977 – 2001

A gyülekezet lelkipásztora Antal Ferenc

1979

A brassói egyházközség két különálló egyház testté szerveződik, a Moldova utcai épület a Brassó belvárosi gyülekezet tulajdonába kerül ahol tovább folytatódnak az istentiszteletek, szeretetvendégségek.

1989

Átirat érkezett a kommunista hatalomtól, hogy városrendezés során a Moldova utcát és környékét le fogják bontani, az aggmenház és imaház sorsa úgy tünt megpecsételődött.

1990 – 1992

A politikai változás. Az egyház új kihívások elé nézett.  Megfogalmazódott egy új brassói templom megépítésének gondolata és határozata. A terveket Marian Renèl építész készítette el és  kivitelezte a BAUMAS kft, melynek vezetője Radnóti Attila mérnök volt.

1992 október 4.

A Reménység Háza templom és keresztyén központ felszentelésének napja. Az ünnepélyt D.Dr. Csiha Kálmán püspök és Antal Ferenc esperes celebrálta. Ez időben a Moldova utcai imaház lelkipásztora Ménessy Miklós és gondnoka Szabó György volt.

1997

A Reménység Háza a Brassó I. belvárosi és Brassó II. újvárosi gyülekezetek segítségével önálló gyülekezetté szerveződik:  Brassó III. Reménység Ház név alatt.

1994 -

A gyülekezet lelkipásztora Ménessy Miklós, főgondnoka Ambrus Attila, gondnoka Orbán Sándor

Ma körülbelül 278 család: 598 fõ tartozik hozzánk, sok gyermek, fiatal, felnőtt és idős élet. Választói Névjegyzékünkben 518 személy szerepel, a templomba járók és az egyházzal szorosabb kapcsolatot tartók száma 200 - 220 fő. Vasárnaponként 120 - 170 lélek látogatja istentiszteleteinket. Színes gyülekezeti és lelki életet élünk. A népmozgalmi adatok manapság sokszor nem tükrözik a valóságot. Apránként, fontolva haladunk előre. Jézusra nézünk.

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638