Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Remenység Háza

Remenyseg has not set their biography yet

„Az Úrban való öröm erőt ad nektek." (Neh 8,10)   Tegnap, november elsején elhunyt szeretteinkre emlékeztünk, ma pedig a gyülekezet búcsúzkodó alkalomra gyűlt össze a templomban, hiszen ez az utolsó szolgálatom Reménység Házi beosztott lelkipásztorként. Mind olyan események ezek, amelyek nem adnak okot nekünk az örvendezésre, az örömre. Isten Lelke azonban mégis arra indított, hogy a mai napon búcsúzóul mindezek ellenére az ÖRÖMről beszéljek nektek.Isten az öröm Istene! Figyeljük meg, hogy az üdvtörténet fontos eseményeinél mindig jelen van az öröm.A teremtésnél: Isten alapvetően szeretetre és örömre teremtette az embert. A férfi mellé nőt teremtett. Jézus születésekor örömet hirdetnek az angyalok. Jézus feltámadásának örömében. Amikor megtér valaki, a mennyben is öröm van. Isten külön alkalmakat rendelt el arra, hogy az embernek ideje legyen az örömre. Ezek az alkalmak az ünnepek. Még akkor is, ha az ünnepnek nem az örvendezés az alapvető célja, a vége örömteli. Mert az öröm ok
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.(1Thessz 4,13-18) - a reformáció kezdetét ünnepeljük - az utolsó napok, nemcsak a református, hanem minden keresztyén embernek szívét meghatja. Kimegyünk a temetőkbe, szeretteink sírját letisztogatjuk, koszorúkat viszünk azokra, gye
Beküldve -
És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket! (Lukács 17,5)
Itt van az ősz, itt van ujra,S szép, mint mindig, énnekem.Tudja isten, hogy mi okbólSzeretem? de szeretem. Kiülök a dombtetőre,Innen nézek szerteszét,S hallgatom a fák lehullóLevelének lágy neszét. (Petőfi Sándor)
Cseh Enikő szakképzett gyógytornász vezetésével a Nikodémusz Ház lakói heti rendszerességgel vesznek részt testerősítő gyakorlatokon. Ép testben ép a lélek.
Kirándulás Csíkszeredába
Kirándultunk Csíkszeredába. Csodálatos időben 46-on + a buszsofőrünkünk indultunk el a Rippl-Rónai József kiállítás megtekintésére. A múzeumban miután megnéztük a nagyon érdekes életrajzi filmet a művész életéről, próbáltunk betelni Rippl Rónai különböző korszakában festett alkotásokban. Tehetséges festő volt, büszkék lehetünk, hogy a mi nemzetünk tagjaiból került ki. Sétáltunk, kávéztunk Csíkszeredában, majd megkostóltuk a zsögödi ásványvizet és végül egy nagyon finom bécsi szelettel zártuk Tusnádon kirándulásunkat. Az Istené a dicsősség. S természetesen sokat fényképeződtünk.
Ökumenikus  nőszövetségi találkozó Reménység Háza
Igét hirdetett Antal Tünde, 128. Zsoltár 2. verse alapján. Gáll Pál Péter főasszisztens, a mindenki által tisztelt sürgösségi "orvosunk" értékes előadással járult hozzá a találkozó sikeréhez. Köszönjük nekik. 115 testvérünk vett részt az eseményen.
Beküldve -
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.(2 Timoteus 1,7) Bibliaolvasás: Zsolt 23, Zsolt 27.A nyáron a tengeren voltunk, s meglepődtem, hogy Eszter a nagyobbik lányunk valósággal félt a tenger vizétől. Igaz, hogy akkor először látott olyan nagy mennyiségű vizet, de félt.. Csak úgy, mert bemenni, ha én megfogtam a kezét. Feltettem magamnak a kérdést, hogy de vajon miért fél? Biztos azért, mert most látta először a tenger vizét, a nagy hullámokat, és hát mert még gyerek. Aztán tovább gondoltam a félelem kérdését és arra a következtetésre jutottam, hogy valljuk be őszintén, a félelem nemcsak a gyermekekre vonatkozik. Mert bizony tudunk félni mi felnőttek is! Félünk a sötétségtől, félünk a villámlástól, félünk a másik embertől, félünk a betegségektől, félünk az öregedéstől, félünk a haláltól.- A félelmeink elkísérnek bennünket a bölcsőtől a koporsóig és nagyon széles skálán nyilatkoznak meg. Fél a hitetlen, Isten nélküli ember, de fél a hí
Család találkozó
Emlékeztünk a nyári táborra és készülődünk az év eseményeire, találkozóira. Nemes Emil Igét hirdetett, áldást kértünk Istentől mind arra ami volt, de főleg ami előttünk áll. Szeretnénk legalább havonta egyszer bibliaórát tartani. Az első eseményünk, találkozónk egy kései Mikulás váró alkalom lesz december 15/16.-án. Várjuk a régi és az új családokat. További értésítéseket a programmal, az eseteleges változásokról a facebook oldalunkon, illetve a hírlevélben közlünk.
Ökumenikus  nőszövetségi találkozó Feketehalomban Készülődésben
60 éves évfordulója a DKH-nak
A németországi Diakónia természeti csapásokat megelőző és krízis helyzetekben beavatkozó. támogató részlege (DKH) 60 éves évfordulóját ünnepelte. Az AIDRom keretén belül a Reménység Háza, mint területi iroda számos projektet bonyolított le, úgy a természeti csapások megelőzése terén, mint az ország különböző részén bekövetkezett árvizek áldozatainak támogatásával, az anyagi károk pótlásával. Ezt a munkát a Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) szervezetnek köszönhetjük. Nagy megtiszteltetés-  a munkánk elismerésének köszönhetjük- , hogy erre az évfordulóra, olyan személyiségek mellett, mint a Caritas International igazgatója, az indiai CASA vezérigazgatója, az ACT ALLIANCE főtitkára, minket is kiemelt meghívottként kezeltek és számítottak közremüködésünkre.
Dénes Lídia Maya keresztelője
Ifjúsági istentisztelet
Ifjósági istentisztelet képei
Beküldve -
Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. (1Kor. 9, 24-25) Ifjúsági istentisztelet. Igét hirdetett Kovács Szabolcs II. éves teológus Szolgáltak: Csengi, Ambus Mózes és Nagy Erika  
Szilágyi Zsolt a Reménység Házában
Vendégeink voltak: Szilágyi Zsolt, az EMNT országos alelnöke,  államelnök jelöltünk és Tóró Tamás, városi tanácsos, az EMNT megyei alelnöke. Szilágyi Zsolt a híveket arra buzdította, hogy menjenek el és szavazzanak, függetlenül, hogy melyik magyar jelöltre adják le a voksukat, a jelenlétük, szavazatuk az összmagyarságunk erejét mutatja meg.
BARTHA SÁNDOR és POZSONY    TERÉZ  60 éves házassági évforduló Prédikátor könyve 4. fejezet 9 - 12 Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ő munkájokból.Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegesznek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el. A hirtelen támadt szerelem,amely házasságot indít, igazgyöngy,gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobbművész csiszolt, kincs, amelyet a szívlegmélyén kell elrejteni."(Balzac) A hosszú, boldog házasság titkaA férj és feleség 60 évet éltek le együtt, hogy nem volt titkuk egymás előtt, kivéve egyet. A szekrény felső polcán volt egy cipődoboz, amibe a férj sosem nézett bele. Aztán a feleség úgy döntött, hogy elmeséli a doboz titkát a férjnek, ezért megkérte, hogy vegye elő. A dobozban két kötött baba volt és 25,000 dollár.- Mi ez? -- kérdezt
Beküldve -
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt.Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. (Róma 12, 16-21)                                                                Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. (Máté ev. 5,9) Boldog békességszerzők! Bibliaolvasás: Mt 5,21-26.A napokban hallottam egy szigetről, ahol az átlagos életkornál 10 évvel tovább élnek az embere
Beküldve -
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.(Ésaiás 42,3) Lekció: Lukács ev. 18. 9-14 Árvizek dúlnak az országban, a világban. Eric Fromm: „A történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres, lelki megváltozásától." Milyen furcsa felismerés. Évezredek óta ezt tanítja a Szentírás. - Ha nem változik meg az ember, az egyén gyökeresen, ha nem fordul oda az Istenhez, akkor semmi remény nincs arra, hogy a közösség, a társadalom, a nemzetek másképpen tudjanak élni.Sors vagy gondviselés? – sorsát senki nem kerülheti el – vajon így van. – a kegyetlen sors-igazsággal szemben tehetetlenek vagyunk ?! Mindennek van kezdete és vége: az emeber elkészít magának egy szerszámot, egy eszközt – ezzel előbbre vigye a dolgát, - majd elromlik, hasznavetetlen lesz – eldobja.A múlt század végén az emberi gondolatok, szándékok erősen bíztak az ember erejében, és a természetet leigázó képességében. Keleten és nyugaton egyaránt győzöt

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638