Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

Beküldve -
Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. (Máté evangéliuma 13, 12) Textus : Máté 13:1-9 ; 19-23Lekció: Máté 28:16-20 Ha nevet kellene ennek a példázatnak adjak, akkor a szívek példázatának nevezném.Jézus a mi érdekünkben mond életfontosságú információkat. Az ige sorsáról ad tanítást. Sokféle fogantatásban részesülhet Isten beszéde attól függően lesz hasznos valakinek az életében. Az ókori földművelést állítja elénk Jézus, egy magvetőt, aki éppen vet. Akkor nem géppel vetettek, hanem a földműves marékkal szórta a magot a tavalyi tarlóra. Előbb kiszórta a magot aztán jött a kis faeke és legfeljebb húsz centi mélyen megforgatta a földet, így a mag a földbe került. De megeshetett, hogy az aratás óta sokan átgyalogoltak a vetéseken, rövidítve útjukat és így kis ösvényeket tapostak ki. Az ilyen letaposott ösvényre is hullhat ki mag, miközben szórja a földműves. A palesztinai föld nagyon köves. Sokszor úgy tűnik, hogy föld az, d
"Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Lukács evangéliuma 2, 37-38) Az igehirdetések legtöbb esetben egy állítással kezdődnek. Isten valamit mond vagy Jézus egy példázatot mutat be. Nagyon ritkán hangzik el egy prédikációnak az elején egy kérdés. A mai Pünkösd egy kérdéssel kezdődik: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Én nagyon hálás vagyok, hogy ti most azt választottátok, hogy eljöttetek a templomba, és részt vesztek az istentiszteleten. A napokban úgy reklámozták Pünkösdöt, hogy ez egy újabb hosszúhétvége, ezért érdemes elmenni egy wellness szállodába menni.Egy interneten ilyeneket ajánlanak, hogy lesz : pünkösdi piknik, Pálinka Fesztivál, Bajuszfesztivál, egyszser sem olvastam - az egyházi honlapokon kívül, hogy isten
Beküldve -
"Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek." (1 Mózes 3,20) Igét hirdetett: Kovács Szabolcs teológus
„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó Uram, segíts most, ó Uram, adj jó előmenetelt! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából." (118.Zsoltár 24-26)
"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jelenések könyve 3,20) Lekció: Máté 10, 5-15 Képzeljük ezt az Igét a maga fizikai valóságában: képzeljünk el egy ajtót, egy becsukott ajtót, amelyen belül ki tudja milyen titokzatos sors zárkózik el a külvilág elől. Képzeljük el, amint ott áll előtte Jézus, megkopogtatja, megzörgeti az ajtót, bebocsátást kér. És képzeljük el, hogy az az ajtó a te szívednek az ajtaja és hogy a mögött az ajtó mögött a te lelked, a te magánéleted van. És ezt a képet látva lelki szemeitek előtt, halljátok az Igét: "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek!" Ki az, aki ott áll az ajtó előtt? Régi jó ismerős, sokat hallottunk már felőle. Ő róla szól az egész Biblia és minden igehirdetés: Jézus Krisztus! A láthatatlan Isten látható megszemélyesítője a földön. Akinek keze érintésére vakok, sánták gyógyultak meg. Akinek a szavára halottak támadtak fel. Akinek az intésér
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt! (Lukács ev. 24, 5-6.) Lekció: Máté. 28Mit tesz Isten, hogy az övéin segítsen? Mit tesz Isten a bűn, a szenvedés, a halál ellen? Mit tesz Ő azért, hogy minket kiragadjon és megmentsen? Mit tesz Isten értem? Sokszor megfogalmazott és kimondott kérdések ezek. Kérdések, amelyek mindnyájunkban benne vannak.Ha egy kis gyermeknek azt mondom Húsvét, ő azt mondja: de jó, jönnek a sütemények, és kereshetem az elrejtett csoki tojásokat. Ha egy fiatal fiúnak említem meg ugyanezt az ünnepet, ő már azt mondja: szuper, végre pénz áll a házhoz, mehetek a rokonokhoz, esetleg osztálytársakhoz, és jól megszedhetem magam, vagy, ami ma talán egyre gyakoribb, végre kialudhatom magam, és ülhetek egész nap a gép előtt. Ha lányoknak említem a húsvétot, biztosan eszükbe jut az az illatfelhő, amely ilyenkor a legtöbb családban azért még csak-csak belepi a szebbik nem képviselőit.Ha fiatal pároknak, felnőtteknek említem a feltámadás ünnepét, ott
Jézussal a keresztúton - elmélkedéshelyeden ülve helyezd kényelembe magad, húnyd be a szemed vagy nézz magad elé – csendesedj el és Krisztusra gondolj. imádságban - gondolatban - én is láttam Jézust a keresztútján - keresztjével - vérző fejjel indult a szenvedések útján mennék segíteni, de lábam ólomnehéz könnyes fájdalom - felém nyújtjod kezed és rám nézel. Lehajtott fejjel állsz, csöndben állsz gyülőlőid előtt - látom arcodon a döbbenetet - mi mindenen mentél keresztül egy éjszaka alatt - tegnapi véres verejtékcseppjeid megmutatták félelmedet - emberségedben mindent összetörtek - mégis elfoadod vállalod értem sorsodat - senki sem szól védelmedben - én sem - pedig tudom ártatlan vagy. Elitélnek. És most nézz rám Uram: milyen hangos vagyok , amikor vád ér - mennyire igyekszem tisztára mosni magamat - milyen előszeretettel mondok itéletet az emberek felett - de mennyire nem tudom elviselni a rólam mondott kritikát - milyen gyakran gyáván hallgatok, amikor ki kell mondanom az igazsá
És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. (Lukács ev. 19, 39-40) Lekció: Mt 21, 1-11 A nagyböjti idő jeles vasárnapja a virágvasárnap. E kedves tavaszi ünnepet szívesen ünnepli a keresztyén hívő, még akkor is, ha nem kimondottan vallásos. Az ünnepet Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának emlékére ünnepeljük. A jeruzsálemi templomban akkor még mutattak be áldozatot; a híres, a világon egyedülálló templom még állott, és nap mint nap folyt a szertartás. Jézus bevonulását is tízezrek fogadták ujjongva. A bibliai történészek találtak olyan dokumentumot, amelyet a rómaiak készítettek, egy páskaünnep alkalmával, egy listát az áldozati bárányok számáról - a római adónyilvántartás híresen szigorú és pontos volt - és kétszázötvenezer állatot írtak össze. A mózesi törvények szerint egy bárányon tíz ember osztozhatott, ezek szerint a páskaünne
Beküldve -
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13:34,35) Vasárnap reggel egy zilált, gyanús kinézetű család ácsorgott a főutca egyik oldalán. Láthatóan nagy bajban voltak. Az asszony egy kibelezett kézitáskán ült, a haja kuszált, a ruhái gyűröttek, szemében rémület, a karjaiban egy sovány, síró csecsemő. Mellette egy férfi esőkabátban, borostás arcán lemondás, amint a két nagyobb gyereket próbálta kordában tartani. Mögöttük egy ócska autó állt, füstölgő motorral. Az utcán hirtelen végiggördült a főpap autója útban a templom felé. A családfő vadul integetni kezdett. De hát egy pap csak nem várathatja meg a híveit. Így hát úgy tett, mintha nem látta volna őket. Csakhamar jött egy másik autó, s a családfő megint vadul integetni kezdett. Az autóban az előkelő helyi klub elnöke ült, aki a klubelnökök országos találkozójára ment a szomszéd városba. Ő is úgy tett, mintha nem látta volna a családot, mereven bámulta az u
Beküldve -
Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez,És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus.És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala.Mikor azért huszonöt, vagy harminc futamatnyira beevezének, megláták Jézust, amint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének. Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!Be akarák azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél vala, amelyre menének. (János ev. 6, 16-21)„...nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2 Korinthus 4, 18) Lekció: Róma 8, 18-25 - az ötezer ember megvendégelése után történik - a tanítványoknak már vissza kellett zökkenniük a való világba- esti hajóúton, a Galileai tó közepén jártak Jézus nélkül - és fel kellett vegyék a küzdelmet a természet elemi erőivel - aztán meglátták, hogy Jézus a tengeren jár.és meghallották biztató ha
Beküldve -
"Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!" (139. Zsoltár 23-24)
Beküldve -
" Mindennek rendelt ideje van ...ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak." (Prédikátor könyve 3:1,6) Lekció: Lukács 5, 3-10 Gyermekkoromat meghatározták azok a pillanatok, mikor átéltem az "élet" borzongatásait egy nagy cirkuszi sátor alatt, amint a repülő légtornászait néztem. Teljesen megigézett, ahogy a trapézon a lendületes mutatványaikat végezték, az egyik rúdról a másikra lendülve. A mozgásukhoz nagyon pontos időzítésre volt szükség, és nekem a szám is tátva maradt az izgalomtól. A lelki életünkben is gyakorolnunk kell a jó időzítést. Isten összhangban-egyensúlyban tartja testünket, lelkünket és értelmünket. Nekünk úgy tünik, hogy az ellentétes időszakokból tevődik össze. Ha mindig csak a nap sütne, és soha nem esne az eső, abból sivatag lenne. Ha követed Isten akaratát, ha tényleg próbálod az életedet úgy élni, ahogyan Isten akarja, hogy éld, akkor ezeknek a helyzeteknek van jelentésük, céljuk és értékük.Sokszor azt hiszitek, ho
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent" Mt 5, 8 Lekció:5 Mózes 9, 9-19 Egy vallomással kezdem: bevallom, mindig fejtörést okozott a református böjt értelmezése. Mert ünnepnek tartjuk a Böjtfőt, noha nem is tartunk böjtöt.Mózes Memento-ját olvastam fel, hogy ő segítsen közelebb kerülni a böjt titkához. Mózes újrameséli a történetet. Most már nem azok hallják, akik a főszereplői voltak. Ők a fiak és érteniük kell a sivatagi felkészítőt: a megtisztulás negyven esztendejét. Negyven év böjt után most emlékeznek. Készülődnek. Készülünk Istenünk elé – ez a böjt.- Mit tehetek azért, hogy elnyerjem a világosságot? – kérdezte a tanítvány mesterét.- Körülbelül annyit, amennyit azért tehetsz, hogy a Nap reggel felkeljen – felelt a mester.- De akkor mi haszna van a böjtnek? (és imának)- Hogy biztosan ébren legyél, amikor a Nap felkel... - felelte a mester.„Minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet!" Új szívre van szükségünk.. Éhezni és szomjazni az Istent. Sírdogálni áldása
Beküldve -
"Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.!" (Máté ev. 25, 35-36) Lekció: János ev. 16,8-16) Irritálja a mai embereket, ha az irgalomról beszélünk - vagy kegyelemről vagy bocsánatról: annyit hallom, hogy csak a gyenge ember kér bocsánatot vagy csak a gyenge ember szorul irgalomra, kegyelemre. Szinte minden olyan filmben, amely az ateizmus szellemében van fölépítve el fog hangzani az a mondat, hogy csak a gyenge ember kér bocsánatot, szorul irgalomra, kegyelemre. A normális ember széttapossa a másiknak a gyomrát, a fejét és kiharcolja a maga életjogát, életterét, aki erre alkalmatlan: az haljon meg.Egyre több jele van annak, hogy irgalmatlan világban élünk. Már az óvodában tapasztalható ez, de a közéletet is jellemzi a durvaság, a kíméletlenség, a közöny terjedése. Az elmúlt hetekben a TV műsorok közt kapcsolgatva két
Beküldve -
"Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." Róma 8,14 Jézus Jeruzsálembe megy, ahol egyik éjszaka felkeresi őt Nikodémusz, egy magas pozícióban levő zsidó elöljáró, a szanhedrin tagja. Ez azt jelentette, egy befolyásos ember volt a városban. A farizeusok egyike, tudós ember, a törvény betartója. A farizeusok nem nézték jó szemmel Jézus működését, mért ugye sokszor kritizálta őket is sokszor. De ez az ember, titkon csodálta Jézust és hát szeretett volna találkozni és beszélni vele, kettesben, négyszemközt. Ezért este, mikor már mindenki aludt, felkereste őt. Jézusnak pedig az első mondata hozzá, hogy bizony, bizony újjá kell születned. Nikodémusz pedig nem érti. Egy tanult ember volt, és visszakérdez: hogy ezt úgy érted, hogy vissza kell mennem anyám méhébe? Hát milyen butaság már ez? Ugyanis az elméje annyira materiális volt, annyira fizikális, hogy nem értette. És ez az ember tanított a Bibliából – Tórából akkoriban. Jézus válasza pedig, hogy nem úgy Nikodémusz, nem úgy
Beküldve -

Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. (János ev. 4,14) Lekció: 1Pt. 4,7b-10Az elmúlt héten ortodox földön voltam, hol két istentiszteleten vettem részt. Az ökuméné jegyében. Mindkét istentiszteleleten egy-egy érdekes liturgiális mozzanatot láttam. Az egyikben az idei ökumenikus imahét üzenetére utalva: "Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!" (1Pt 2,9), a bevonuló lelkészek a kezükben gyertyát és sót vittek - jelképezve, hogy mi vagyunk a világ világossága és a föld sója:választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagyunk és a Lélek élő templomának köveiként élünk, mint Krisztus-hívők.Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztyéneknek kemény próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma nem épülhet holt kövekből! A korai egyház az evangéliummal való találkozást megelőzően n
Beküldve -
"Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?" (Máté ev. 16,26)    
Beküldve -
De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. 3Látta az ura, hogy vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, amihez hozzáfog.  (I. Móz.39:2-3) Lekció: I. Móz.37:1-11 Egy kedves gyülekezeti tag újév napján kezembe adott egy könyvecskét, Gyökössy Endre lelkipásztor Kézfogás a magasból sorozatából, aminek címe : Te mit Kérnél Jézustól? Hazaérve feltettem magamnak a kérdést, hogy mi az amit kérnék én Jézustól ebben az évben? Megfogalmazódott bennem sok minden, elmélkedésem után elolvastam a könyvecskét. A könyv a hibás imádság formáit taglalta, azt, hogy sokszor imádságaikban másokra ráolvassuk azt, amit a hétköznapokban nem merünk egymásnak elmondani, vagy esetleg csodaváró nemzettség vagyunk, akik azt szeretnénk, hogy Jézus csodái által mutassa meg hatalmát. Sok mindent kérünk, de vajon az jó számunkra? El kell fogadnunk az isteni tervet, hogy tudjuk azt a feladatot betölteni, amit Urunk szánt nekünk.A mai textus a József történ
Beküldve -
"Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik." János ev. 9,4 Jézus egy születésétől fogva vak emberrel találkozott. A tanítványok teológiai vitába kezdtek: vajon ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy íme, vakon született a szerencsétlen?Kétségtelenül érdekes téma a filozofálni, vitatkozni de ezzel még ezen az emberen nem segítenek, neki magának semmi haszna abból.Nem is megy bele Jézus a vitába, egyetlen mondattal félreteszi az egész elméleti kérdést, és hozzáfog a cselekvéshez, mondván: "Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik." Mintha azt mondaná: az élet nem filozófia, hanem munkálkodás!Jézus mindig a leghatározottabb, a legkonkrétabb hivatástudattal járt ezen a földön - előre elkészítette egész üdvtervét - egy láthatatlan menetrend szerint haladt. Néki volt a legtöbb tennivalója, és mégsem sietett sohasem - sohase
„Mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál." (Lukács ev.2,7) "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt." (János ev. 1,10-11) Lekció: Lukács 2 A teremtett világ – az ember - a teremtőtől független akar lenni. Nem akar tudni róla. A fogadó nem fogad. Legalábbis az Egyszülöttet nem.A betlehemes betanításakor mindig nehéz fogadóst találni. Negatív szerep. Hogy a mindennapokban ezt játsszuk állandóan, az nem zavar senkit. Nem akarjuk magunkra venni a kirekesztő jelzőt. Legyünk olyan fogadósok, akik másnap felismerjük az igazságot: „ó, ha tudtam volna"! És tudjuk meg, és boldogan, hittel éljük át: az ajtónkból elküldött Krisztus a mi megtartatásunkért küldetett, akinek – már megbánt – kiutasításunkra, durva lázadásunkra egyetlen válasza van: a bocsánat, a befogadás.Van-e hely Krisztus számára a mai világban? - de engedjétek meg, hogy most egy másik, még nagyobb kérdéssel feleljek: Van-e hely a mi szám

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638