Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2017 július 30

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? (Máté ev. 16,26)


Lekció: 1 Móz. 19,12-29

Isten Igéjével is sokszor úgy van az ember, mint egy-egy ismerős emberrel: gyakran látjuk egymást- régóta ismerjük egymást. Ha azonban egy komoly, mély beszélgetést kezdhetek vele, akkor kezdem őt igazán megismerni, és akkor elcsodálkozom, hogy mennyi, eddig ismeretlen gazdagság és mélység van ebben az emberben. - Azt hiszem, mindnyájunk előtt ismerős ez az Ige. Éreztük-e valaha, hogy milyen hallatlanul nagy dologról van itt szó? - csak egyetlen lélek, csak az enyém, csak a tied. - egy porcelán dísztárgy megsérül, alig látható módon megreped, amiért azonban még továbbra is ott maradhat a szobában, hogy díszítse azt.
- Jézus szeretett paradoxonokban beszélni: ...könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak a mennyek országába bejutni; vagy például még a hajunk szálai is meg vannak számlálva a fejünkön. - a felolvasott Igében nem szónoki túlzásról van szó, ezt az Igét szó szerint kell értenünk.
Emlékezzünk csak Jézus megkísértésének a történetére. - - sátánnak olyan drága az a kis repedés a lelken, hogy egy egész világot hajlandó érte fizetni. Mindnyájunkra nézve érvényes az, hogy a lélek többet ér, mint az egész
- egy amerikai játékkaszinó kigyulladt, és többen amiatt égtek bent, mert éppen jól állt a játszmájuk. Mivel nagy volt a tét, meg akarták nyerni. - bennégtek a kaszinóban.
Az egész világ - roppant sok értéket jelent ez, megvan benne mindaz, amit legmerészebb álmainkban valaha is láttunk: a gazdagság, a tisztelet, a szerelem, egészség, szépség, hatalom, élvezet és még nagyon sok minden. - Ha most visszatekintünk az életünkre, szomorúan meg kell állapítanunk, hogy nem az egész világ volt az ár - sokkal alacsonyabb, sokkal silányabb valami, amiért lelkünket sokszor kockára tettük.
Valami félelmetes könnyelműséggel hajszolják az emberek a nyereségüket úgy, hogy közben az élet marad ki a programjukból.
Mi fontosabb nekünk, milyen az értékrendünk, miféle sorrendek érvényesülnek az életünkben?
- mit adtunk a gyermekeinknek és a ránk bízottaknak? Valami olyat-e, ami használ, és amit az a gyerek használhat majd az élet harcai, veszteségei közben is? Nyelvet tanulni fontos, Jézusról hallani nem fontos. Rendszeresen sportolni fontos, rendszeresen igét hallgatni és aszerint élni — már nem olyan fontos. - minden este imádkozni nem fontos.
Nem csoda, ha a vallásunk nem elégít ki bennünket, ha imáinkra nem kapunk választ, ha nincs béke és boldogság a lelkünkben. Hiszen valami bagatell dologért hajlandóak vagyunk feláldozni a legnagyobb értékünket.
Olyan gazdagságnak vagyunk a birtokában, amelyhez semmiféle más gazdagság nem fogható. A gazdagság azonban kötelezettséggel is jár. Meg vagyok győződve, hogy a keresztyénség azért marad olyan kétségbeejtően eredménytelen és hatástalan az emberek életében, mert a mai ember egyáltalán nem veszi komolyan sem a maga, sem pedig a másik ember lelkét. - Emlékezzünk csak vissza, amikor Jézus egy-egy beteggel találkozott, először azt mondta neki: a te bűneid megbocsáttattak néked. Azaz először a lelkét gyógyította meg; és csak azután mondta ezt: kelj föl és járj! Jézus nagyon világosan látta, hogy ahol a lelki betegség meg van gyógyítva, ott a testi betegség már semmi szerepet nem játszik.
Mi éppen az ellenkező véleményen vagyunk. Azt hiszem, ha a betegek és szenvedők többségét döntés elé állítanánk, hogy válasszanak a bűnbocsánat vagy a testi gyógyulás között, a többség gondolkodás nélkül az utóbbit választaná, és a bűnbocsánatot nyugodtan elhalasztaná abban a reményben, hogy később még lesz rá alkalom.
Nagyon fenyeget az a veszély, hogy beállunk ebbe a rohanásba sokszor akaratlanul is. Sodródunk, és nem marad időnk élni.
Minden emberben egy örökkévaló értékű léleknek a hordozóját kell meglátnunk, és bárki legyen az illető, éreztetnünk kell vele, hogy komolyan vesszük őt a lelke miatt, mert ez a lélek Isten örök világának egy darabja, megfelelő tisztelettel kell tehát előtte viseltetnünk. Bár mindnyájunkat meggyőzne Isten Szentlelke arról a nagy igazságról, amely szerint: „mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall?” Hiszed-e te ezt, keresztyén Testvérem? Ha hiszed, akkor fogod tudni, hogy mit kell cselekedned. Ámen

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638