Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2017 augusztus 13

"Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar." Prédikátor 4,9-12.


Bibliaolvasás: 1Kor 12, 18-26

Több szem többet lát

Prófétai ima:
Életünknek kezdetet adó, gondviselő jó Atyánk! Köszönjük, hogy itt lehetünk ismét a Te hajlékodban. Köszönjük, hogy ma is lehetőségünk van arra, hogy találkozzunk Veled. Köszönjük, hogy ismét erőt gyűjthetünk ahhoz, hogy minél inkább a hit lehessen az, ami ösztönöz bennünket az élet megélésére.
Kérünk, ma is jelenjél meg nyilván. Közöld velünk igéd mondanivalóját. Segíts abban, hogy világosan megérthessük üzenetedet. Szentlélek légy jelen. Világosítsd elménket, és segítsd Uram hírnöködet, hogy valóban Igédet tudja tolmácsolni felénk. Tölts fel, küldj el, lelkesíts ma is bennünket. Fiad érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Maradtál-e magadra valaha is? Jártál-e úgy, hogy egyedül kellett valami nehezet elvégezni, elcipelni, megoldani? Néha pedig lehet olyan érzése is az embernek, hogy tömeg veszi körül és ennek ellenére is egyedül van. Elestél és senki se segít fel, eltévedtél, és senki sincs, aki útba igazíthatna. Rettentő dolog magadra maradni, de remény akkor is van. Tud meg nem vagy egyedül. Nem kell mindig csak a saját erődre támaszkodnod. Tudd meg, hogy a magány nem egy állandó állapot, mert nem egyedül kell élned az életedet, mert mások is ott vannak melletted. A kérdés az, hogy közeledni tudsz-e másokhoz, vagy elzárod magadat a világ elől? Az ige pont arra mutat rá, hogy mennyivel könnyebb, ha társakra lelsz, és pont az a jó, hogy itt ahol most jelen vagy mind társak vesznek körül. Isten szól, és a következő dologra bátorít ma téged, mindegyikünket, akik az ige mondanivalójára figyelünk.
Egyedül lét, magány, elhagyatottság múló állapot az ilyen érzés, ha sikerül leküzdeni az idegenkedést. Nehéz erre rávedd magad? Közeledj másokhoz, és akkor más ember se tartja távol magát tőled. Érdekes dolog, hogy mennyi együttműködés szükséges ahhoz, hogy te, mint emberi lény csak egy pillanatig is létezni tudj. A testrészek nagyfokú összhangja szükséges ehhez. A tested egyetlen porcikája sincs ebből az összehangolt munkából kihagyva, a jelentéktelen testrészek sem. A tested így működik. Létezni azonban nem tudsz sehogyan sem, ha nem tudsz másokkal együttműködni, mert sok más élőlénnyel egyetemben, te kedves testvérem egy nagyobb egységnek a része vagy. Egy család, egy lakóközösség, egy munkaközösség, egy gyülekezet, egy osztályközösség, valamint egy népcsoport tagja, alkotóeleme, részese vagy. Soha se vagy egyedül, nincs amiért száműzöttnek érezd magadat. Jegyezd meg, ne élj magányos farkasként. Törekedj arra, hogy társakra lelj. Mindegyikünk vágya az, hogy azt tudjuk érezni, mi is tartozunk valahova. Milyen jó dolog azt érezni, hogy egy adott csoport, közösség engem is a tagjai közé befogad. Keresd a társulás lehetőségeit, mert közösségben lenni másokkal ez derűt hoz neked, és örömet a társaknak is, mert veled együtt csak gyarapodik a közösség, és nem válik gyengébbé. Jobb társra lelni, semmint egyedül bolyongani.
Ketten, másokkal társulva jobban lehet boldogulni az élet útvesztői között, ez jobb eredményt szül, mint csak egyedül küszködni, a világ terheit is a válladon hordozva. Együtt támogatni tudjuk egymást, mert segítünk egymásnak felállni, biztatjuk egymást, bátorítjuk egymást a kitartásra. A legtöbb csapatjátékban is az együttműködő csapat tud nyerni a versenytársak felett. Sok lúd disznót győz, ahogy a közmondás is megfogalmazza. Együtt a nehéz éjszaka, a nehéz körülmények, a hideg is elviselhetőbb. Tudják ezt jól a császár pingvinek, akik összebújva, egymást melegítve vészelik át környezetük viszontagságait. Ketten a veszedelmet, a támadásokat, a kívülről jövő fenyegetéseket is könnyebb kivédeni, mert egymásnak hátat tudunk tartani. Több szem többet lát. Ez biztos! Végül pedig a nagyobb közösségek, ha együtt tudnak működni, akkor a különböző tagok is jobban érvényesülni tudnak, és együtt mindenkinek javul az életkörülménye. A jól összefont három vagy több kisebb fonalból készült kötél több terhelést bír ki, később szakad el. Az erős közösséget alkotók csoportja, is jobban elviseli, elhordozza mindegyik tag terhét. Egy tag szomorúsága mindegyik tag szomorúsága, és egy tag öröme örömre készteti valamennyi tagját a közösségnek. Törekedjünk arra, hogy idegenkedés helyett alkossunk közösséget. Gondolj erre, és a melletted ülőket akard megismerni, idegenek helyett társaidat ismerd meg a személyükben. Az életet sok féleképpen lehet felfogni, küzdőtérként, versenypályaként, egy stadionként, és színpadként is. E tágas téren ezért csak másokkal együttműködve lehet helytállni. Erősebb, tapasztaltabb, képzettebb testvérem, ne fordulj el a gyengébbtől, a tapasztalatlanabbtól. Gyengébb, gondokkal küzdő testvérem, ne félj segítséget kérni, bízz abban, hogy fognak segíteni, végy bátorságot arra, hogy szóvá tedd azt, ami neked gondot okoz, és lesz olyan, aki segíteni tud.
Egy rövid példát felvázolok most a testvéreim előtt. Egy nagyjából kisiskolás korban levő gyengébb értelmi képességekkel rendelkező kisfiú és édesapja elhaladnak egy baseballt játszó a gyermekkel egykorú gyermekek csoportja előtt. A kisfiú is szeretne valamelyik csapat tagjaként játszani a többiekkel. Az édesapa felkéri a gyermekeket, vegyék a fiát is be valamelyik csapatba. A vesztésre álló csapat felveszi. Folyik a játék tovább. Részt vehet a történet főszereplője is a játékban, a vesztésre álló csapat folyamatosan faragja le a hátrányát. A játék a végéhez érkezik majdnem, ütésre készülődik a gyengébb képességű kisfiú is. Az első ütést elvéti, a másodikra eltalálja ütőjével a labdát, az ellenséges csapat tagjai figyelnek, és lehetőséget adnak arra, hogy a hősünk pontot szerezzen a csapatának. Örömet szereztek a fiúk a hősünknek. Érezhette, ő is a csapat tagja, őt is befogadták valahova. Jót tettek vele is. Így viszonyuljunk egymáshoz, azokhoz, akikkel együtt élünk nap, mint nap. Erősebbek viseljétek gondját a gyengébbeknek, gyengébbek tudjatok segítséghez folyamodni, mert akkor lesz, ki segítsen. Együtt könnyebb. Egyedül küszködni értelmetlen, csak keserűségre ad okot. Kérdezhetnénk viszont, hogy a sok konfliktus, és háborúskodás hírét hallva egyáltalán van-e még jóakarat ebben a mi világunkban? Van, mert Isten is jelen van. Az ő jelenléte révén létezik a világ és élhetsz te is benne. Isten pedig erőt ad neked ahhoz, hogy élj ne csak önmagadnak, hanem embertársaidért is, és így Istennek szentelve az életedet. Jobban tudunk boldogulni az életben akkor, ha együttműködünk, semmint ha mindig csak keresztbe akarnánk húzni egymás szándékait. Együtt a társaiddal, együtt Istenben bízva, engedve Istennek, hogy Ő irányítson, a világ egy élhetőbb hely lenne. Erre törekedjünk, mert van ehhez erőforrás. Isten kegyelme erőt ad ehhez. Ámen.
Nagyimádság:
Irgalomnak Atyja, mindenható és egyben igazságos Istenünk! Köszönjük biztatásodat, miszerint is tudhatjuk, soha nincs, miért egyedül érezzük magunkat. Köszönjük, hogy arra bíztatsz, hogy odafigyeljünk egymásra. Köszönjük, hogy erőt is adsz ahhoz, hogy odafigyelhessünk egymásra. Ketten jobban boldogulunk, együtt a terhek is könnyebbek.
Kérünk hát, bátoríts minket arra, hogy a világtól való elzárkózás helyett, erőnktől függően tudjunk kapcsolatba lépni azokkal, akik körül vesznek. Bármivel is tudok a társam hasznára lenni, azt tudjam megtenni, és akarjam is megcselekedni. Elesett valaki előttem akarjam felemelni. Elestem én valahol? Legyen, aki engem is felemeljen. Kérünk most itt közösen is, erősítsd a közösségek szellemét. Erősítsd ezt a közösséget is, amelyik alkalomról alkalomra a Reménység Házában is összegyűl. Támogasd a gyengéket, a betegeket. Vigasztald a gyászolókat. Add, hogy az egyedül maradottak is közösségre leljenek, társakat találhassanak, akikkel együtt járhatnak az élet akadályain keresztül. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, csendes fohászainkat, és közös imádságunkat, amire Ő maga tanított meg minket, amikor azt mondta: „Ti pedig így imádkozzatok”: Mi Atyánk... Ámen.
Benedek Csongor gyak. lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638