Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2018 március 18

"Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak." (Kolossé 3,12-15)

A kölcsönös megbocsájtás szolgálata

Minden feladat, amire megbízatást kapsz, igényli az előkészületet is. Minden elvégzendő munkát megelőz: A munkaeszközök beszerzése. A munkafolyamat eltervezése. A helyszín, a terep előkészítése.
Az Istennek való szolgálat végzését is előkészület előzi meg. Lényeges, hogy tudd kit is szolgálhatsz. Fontos dolog arra is fényt deríteni miképpen végezheted ezt a szolgálatot. Ma pontosan erre kapunk ösztönzést. Ma arra figyelhetsz fel, hogy miképpen állhatsz be Isten szolgálatába. Ma megtudhatod mitől lesz kerekebb, teljesebb és békésebb az életed. Az élet szürkeségét fénnyel és derűvel töltheti be az, amit most megismerhetsz. Figyelj jól!
Mindenféle előkészület azért fontos, hogy az ember képes legyen beteljesíteni, elvégezni azt, ami az ő feladata. Komoly feladat maga az élet. Egy nyugalomban gazdag életvitelhez sok erőre van szükség, de arra is, hogy képes légy életedet másokkal is megosztani. Az életet Isten adta, és ezt azért kaptad, hogy elpazarolása helyett, állítsd azt Isten szolgálatába. Őt szolgáld, minden tetted Isten kegyelmére adjon hálás választ. Megteremtett téged Isten, és mindent, ami téged körül vesz. Ezen kívül azonban áldást is ad, és Jézus Krisztus elküldése által örök gondviseléséről és kegyelméről biztosít. Ez a biztonság teszi az életet örömtelivé és értékesebbé.
Szolgálatra biztat Isten igéje. Tettre késztet. Arra, hogy vállalj közösséget másokkal. Foglalkozz mások ügyével is, és engedd másoknak, hogy a te ügyedet előremozdítsák. Kölcsönös együttműködésre ösztönöz ma Isten igéje. Együttműködésre, ami sok viszontagság eltűrésével, és rengeteg megbocsátással jár együtt.
Ehhez van arra szükség, hogy elsajátítsuk azt, amiről itt szó van. Könyörületes szívű legyél. Akarj, tudj szolgálni olyan embernek is, aki erre méltatlan. Jóságos légy így tudsz nyitott maradni, és jóakarattal odafordulni mindenkihez, akivel találkozol. Maradj meg alázatosnak, mert így ismered fel, hogy neked is vannak hibáid, így tudsz segítséget nyújtani anélkül, hogy leereszkedésnek érezd tettedet. Szelídségre neveld magad, hogy ne a szemet szemért, valamit-valamiért fajta életrend legyen az egyedüli, ami irányítja összes cselekedetedet. Valamint törekedj arra, hogy megőrizd a türelmedet hosszú ideig, mert egyedül így tudod hosszútávon is azt megtenni, amire ma Isten téged is elhív.
Segíts másoknak, bocsáss meg másoknak, ha panaszod van ellenük. Te is bocsánatot nyertél Jézus Krisztustól, annak ellenére, hogy szenvedett, hogy kigúnyolták, és szégyenszemre halt meg ott a kereszten. Bocsánatot kaptál, Isten megkegyelmez neked is. A megbocsátáshoz, a türelemhez, a közösségben való együttműködéshez, és a békés együttéléshez fontos az, hogy szeretettel forduljunk egymáshoz. Ez tart mindent össze. Jézus Krisztus szeretete a példa. Ő akkor, és azt követően is, szerette azokat, akikhez eljött, amikor a halál gyötrelmeit kellett elviselje. Ez az, ami megőrzi a közösséget a széthullástól, és ez az, ami újra összekovácsolja a már szétesettet. Békét teremt ott, ahol békétlenség van, olyan békét, ami felülír minden előítéletet, olyan emberek között, akik hasonló dologban hisznek.
Mi adhat arra erőt számunkra, hogy úgy éljünk és cselekedjünk, ahogy az ige tanácsolja? Erre biztat maga a kegyelembe vetett hit. Hiszel? – akkor a szerint is élsz, amiben hiszel. Közösen is biztathatjuk erre egymást. A templomba járó emberek közössége egy értéket képvisel. A közös imádkozás, az együtt éneklés különböző formái, mindamellett, hogy részei az istentiszteletnek, emellett a velük való élésen keresztül, egymás hitét, lelkesedését, kitartását bátoríthatjuk. Egymást támogathatjuk abban, hogy a szeretetet, az egymásra való odafigyelést gyakorolni kívánjuk először a gyülekezet közösségében, majd a mindennapi életben.
Miért tennéd meg mindezt? Miért lennél megbocsájtó, szelíd, türelmes, és szeretetteljes? Te érzed, tudod, hogy Isten megkegyelmezett. Általa van életed. Tőle jön minden erőd. Ő Krisztuson keresztül megbocsájtotta mindazt, ami miatt te távol kerültél Tőle. Ismét Istened közelségét érezheted, ma is áldását adja rád. Van, mit megköszönj neki. Ennek okáért lényeges, hogy életed minden tette és szava az Úr Jézus Krisztus nevében valósuljon meg. Így kifejezheted háládat az Atya Isten felé. Az elhívatást, a szolgálatodat így teljesíted be.
Egy vonatra váró ember, miután végre vonatra szállhatott felfigyelt egy fiatal férfire, aki idegesen kémlelt ki a vonatablakon. Mintha keresett volna valamit a szemével, de eddig még nem akadt rá a tekintete. Odament hozzá és beszélgetésbe elegyedett a fiatalemberrel.
Beszélgetésük során kiderült, hogy mi okozza a fiatalember idegességét. Még fiatalabb korában elszökött otthonról, mert nem bírta a szülői ház légkörét. A barátaival sokfelé elcsatangolt, sok mindent kipróbált, amitől óvva intették, hogy kerülje el azokat. Tekergései folyamán egyszer elfogták a hatóságok, és börtönbüntetést kapott. A börtönben töltött idő alatt megbánta addigi életvitelét. Most szabadult, és éppen hazafele tart, hogy visszatérjen oda, amit egy pár évvel ezelőtt elhagyott a szabadság reményében. Levelet is írt a szüleinek, arra kérve őket, hogy fogadják őt vissza. Megbánta azt, amit tett. Tudja viszont azt is, hogy nem számíthat a megbocsátásukra. Délután érne oda a szülői házhoz, ha megbocsátanak neki, akkor kössenek a ház melletti kertben álló diófa ágára egy fehér kendőt jól látható helyre, így tudhatja, hogy haza mehet-e, vagy tovább kell, haladjon majd.
Közeledett a vonat a családi házhoz. Egy kanyar következett, és utána már látszott volna a ház. A fiatalember megkérte beszélgető társát, hogy nézze meg ő, ott van-e a fehér kendő a diófa ágán? Vidáman közölhette, hogy egy fehér kendőn kívül rengeteg kendő, és nagyobb lepedők is ott lebegtek a diófa ágain. Pontosan azért, hogy észrevegye azokat a fiatalember, és tudhassa, hazatérhet, visszafogadják. Nincs, miért tovább utazzon.
Böjti készülődésünk során ma erre figyelj fel. Isten megbocsájtott neked. Isten visszafogad téged a kegyelmébe. Ő gondodat viseli, annyira, hogy egy hajszál se eshet le a fejedről. Te viszont arra törekedj, hogy kegyelmes Urad, Jézus Krisztus példáját megismerve légy megbocsátó. Törekedj a jóra. Legyen türelmed az embertársaidhoz. Tégy így azért, hogy hálából Istenedet szolgálhasd, és érezhesd annak a békességnek a jelenlétét, amit egyedül Isten kegyelme tud megjeleníteni a te életedben. Így hálálhatod meg Isten érted való feltétlen szeretetét. Ámen.

Benedek Csongor gyak.lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638