Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2018 február 4

"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van." (Máté ev. 5, 33-37)


Veszélyt hoz, és egyben nyugtalanságot okoz a jelenlegi helyzetállás, ami a világban előfordul. Válságos a helyzet. Egy teljes műveltségi réteg kudarca, és hanyatlása történik meg a szemünk előtt. Két malom között őrlődik ma a nyugati kultúra, gondolkodó embere: A teljes szólásszabadság ígérete lebeg előtte, hogy azt gondolhat és mondhat el, amit jónak lát. Ezzel ellentétben kiderül, hogy az ígéret csak hazugság, mert azt kell gondolni, és azt kell mondani mindig, ami megengedett, amit a politikai korrektség nevében jóváhagynak. Mit jelent ez? Hát azt, hogy egyszer se merjen az ember arra vetemedni, hogy önállóan kívánjon gondolkodni, és főleg ne fogalmazza meg szavakban a gondolatait. A helyzet szinte feloldhatatlannak tűnik. Nincs érték, nincs önismeret, csak indokolatlan, és veszélyes megfelelési kényszer, felesleges udvariaskodás. A feszültség feloldása lehetetlen lenne? Van valami, van egy vezérfonál, ami kivezethet ebből a tanácstalan állapotból. Az Úr Jézus Krisztus előbb idézet gondolatai. Ezeket szívleljük meg most.
A bizonyítvány folyamatos magyarázása, az önigazolásért való fáradozás helyett, gondolj arra, hogy rendelkezel egy neked ajándékozott igazsággal, ami segít abban, hogy megtaláld ki is vagy te, és milyen küldetésed van ebben az életben. Te Isten gyermeke vagy. Te, aki itt vagy és részt veszel az istentiszteleten, én hiszem, hogy a benned jelenlevő hit vezetett ide. Lépésre késztetett ez a hit, hogy ma is jöjj el, és halld meg az Úr neked szánt üzenetét. Küldetést ad ma a Te Urad, ha Krisztust valóban az Uradnak tekinted. Küldetést add, abból a szempontból, hogy te, én, és mi itt valahányan tartsuk meg keresztyén önazonosságunkat. Keresztyén vagy. Olyan valaki, aki Jézus Krisztus tanításait, életpéldáját követed. Ő pedig feloldozott téged a kényszeresség, a vergődés, a feszültség és az ellentmondás állapotából. Helyette erőt ad arra, hogy segíts ott, ahol szükséges, és védd meg az élet általad megismert alapértékeit ott, ahol támadás éri ezeket. Az élet ajándéka, a család, a közösség, és a házasság áldásai, ezek azok az értékek, amelyeket Isten adott oda neked, hogy jól gazdálkodj velük és a boldogság lehetőségét is megtapasztalhasd. Ilyen hit mellett nincs arra szükség, hogy magyarázkodj, nincs arra szükség, hogy esküdözéssel igazold meggyőződésedet, mert az élő hited igazol téged. Meggyőződtél adott dolgokról, hogy melyek igazak, és melyek hamisak? Ez esetben, ha igent mondtál valamire tartsd azt igaznak. Nemet mondtál valamire, akkor bevallottad, hogy nem értesz egyet azzal, amit veled közöltek, és tarts ki az álláspontod mellett. Nem szükséges mindennel egyet érteni. A gonosz jelen van. A széthúzás szándékai is jelen vannak, az összhangot mindig felbontaná valami. Jónak sehogy se lehet kitűntetni olyasvalamit, ami kárt okoz, ami csak zűrzavart idéz elő. Becsületességre, egyenességre tanít az Úr Jézus Krisztus. Lehet az ember visszautasító is, ha ez védi azt, ami jó, ami értékes. Következetes légy, mindig.
Elvesztek volna az értékek? A szent, a magasztos, pont az silányult volna odáig, hogy közönségessé lett? Nem. Te, aki Krisztus jelét magadra vetted! Itt ülsz, mert érzed, közöd van az Úr Jézus Krisztushoz, és így Isten kegyelmes hozzád is. Neki is köze van hozzád. Őrizd meg ezt a kapcsolatot, mert így van lehetőséged arra, hogy sikerben, nyugalomban és boldogságban is részed lehessen. Soha ne vesd el ezt a nagy ajándékot magadtól. Nem olcsó kegyelemről van itt szó, hanem az egyetlen kegyelemről, ami megszentel, és értékessé teszi az életet. Ezért védjük meg, és ne dobjuk el magunktól, csak azért, mert idejét múlt eszme volna az, amiről az evangélium beszél. Nem idejemúlt, mert örök, és ez az egyedüli igaz érték, ami dicsőségesebb mindennél. Neked mondom, aki idegenkedsz, nincs miért így tegyél, mert számodra is ez adhat reményt, és egy tágabb látókört, mint amivel most rendelkezel. Tágabb a látóköröd, de megfontoltabb, és következetesebb is vagy, mert Isten kíséri minden lépésedet. Ennél jobb dologra nincs szükség.
Becsületesség, egyenesség erre tanít ma az Úr. Egy rövid mesével támasztanám még jobban alá azt, amire Jézus ma bátorít.
Egy gazdag ország királya, minden vagyona és hatalma ellenére gyermektelenül öregedett meg. Sok gondolkodás után eldöntötte, hogy örökbe fogad egy gyermeket a nép közül. Örökbe fogadja a legbecsületesebb gyermeket. Az országában élő kisgyermekeknek kiadatott virágmagokat, és kihirdette, hogy a legszebb virágokat nevelő gyermeket örökbe fogadja majd. Telt az idő, és a virágmagvak senkinek se szökkentek szárba. Egy nap a király elindult, hogy ellenőrizze az eredményeket. Sok gyermek szebbnél, szebb virágokat mutatott fel a király előtt. Ez csak elszomorította a királyt. Egy kisgyermek azonban szomorúan állt meg a király előtt egy üres vázával. A király arca mosolyra derült. Megkérdezte, hogy mi történt, miért szomorkodik ennyire ez a kisgyermek. A gyermek elmondta, hogy ő mindent megtett, de semmilyen mértékű gondoskodás se volt elég ahhoz, hogy a kapott magvakból bármi is legyen. Se baj – mondta a király – a magvak meg voltak főzve, soha nem csíráztak volna ki. A király megtalálta a legbecsületesebb gyermeket, és örökbe is fogadta. A többi gyermek szégyenkezhetett, mert be akarták csapni a királyt. Egyedül ez a kisgyermek mondta meg őszintén, hogy nem is lehetett volna semmit kihozni azokból a magvakból, amit a király kiosztatott. Az ország népe is elismerte ezt, és helyeselték a király eljárását.
Te testvérem tudhatod ki vagy. Magyar ember vagy. Keresztyén ember, aki tudja, hogy Ő Isten gyermeke, aki szabadon gondolkodhat, aki tudja, hogy van értelme az életének, aki kegyelemben részesült. Szeretni tud, és ereje van ahhoz, hogy megvédje azt, ami neki szent, ami számára értékes, valamint nemet tud arra mondani, ami ezt a hitet megtámadja, ami az Istennel való kapcsolatot megzavarná. Ez vagy Te testvérem, ezt őrizd meg. Ámen.
Benedek Csongor gyak.lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638