Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2017 szeptember 10

"Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva." (1Kor 2, 12-13)


Kaptál egy ajándékot
Bibliaolvasás: Róm 12, 9-18
Prófétai ima:
Kegyelmes Istenünk, igazságos Atyánk Jézus Krisztus által! Köszönjük, hogy eljöhetünk ide a Te hajlékodba.
Köszönjük, hogy Te erősítesz, és bátorítasz minket igéd által. Köszönjük, hogy általad lehetőségünk van arra, hogy elcsendesedhessünk, és lelkileg megnyugodhassunk.
Kérlek Uram, ma is adj erre lehetőséget. Szólj hozzánk. Közöld velünk igédet. Segíts minket, ha csak egy gondolat erejéig is abban, hogy a tőled áradó békét, és nyugalmat mi is megérezhessünk, hogy így erőnk legyen életünk terheinek a hordozásához. Segítsd igéd közvetítőjét, hogy valóban tolmácsolni tudja ma is igéd mondanivalóját. Szentlelked által légy jelen és tégy ma is figyelmessé bennünket. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen.

Testvérem, aki most itt figyelsz, hallgatsz, elmerülsz a gondolataidban! Lehet, hogy jó dolgokat éltél át. Lehet, erőd teljében érzed magad. Van esély arra is, hogy szomorú vagy, keseregsz, eszed magadat, mert veszteség ért, mert megbántottak, mert azt érzed: nem értesz semmihez, és egy nagy senkinek érzed magad. Legyen bármivel is tele a lelked, ma Isten megmutatja neked, hogy mennyire egy értékes valaki vagy, aki valami nagyon értékest kapott Tőle. Mi is volna ez a nagy érték megmutatja ezt az Atyaisten Szentlelke által ma neked is. Figyelj jól!
Hallottad az előbb bibliaolvasáskor, hogy mit kezdhetsz azzal az ajándékkal, amit kaptál. Szerethetsz, és szerethetnek téged is. Egy közös ajándéka van minden embernek. Törődhetsz a családoddal. Odafigyelhetsz azokra, akikkel közösségben vagy, kisebb ismeretségi körödre, a gyülekezet többi tagjára, amelyiknek te is tagja vagy, és békességben élhetsz mindenkivel, aki keresztezi a te életutadat. Az ajándékodat, amelyet Isten adott neked, így használhatod fel. Mi is ez az ajándék?
Ajándékot kapni nagy öröm. Jól esik, ha meglepik az embert valamivel, ami örömet tud okozni neki. Lehet ez egy tárgy, egy kedves cselekedet, egy szívesség, egy szívhez szóló dal vagy költemény, művészeti alkotás. Ilyesmire gondolunk legtöbbször, ha ajándékról esik szó. Ajándék azonban minden adottság, amivel te, mint ember rendelkezel. Értelmes elme, jó megfigyelő képesség, ügyes kéz, jó nyelvérzék, szervezőkészség, kapcsolatok teremtéséhez és fenntartásához szükséges érzék mind ez tanulható, fejleszthető, de a fejlődés lehetősége, a kezdőpont Istentől kapott ajándék.
A Szentlélek mutat rá mit is kaptál te Istenedtől. Egy kicsi hit legyen benned, tudj bízni, és akkor felismered: minden, amivel rendelkezel azt Istentől kaptad. Ezt kell, tud felismerni, te egy tehetséggel megáldott ember vagy. A kérdés az felhasználod az adottságaidat, vagy elhanyagolod magadat? A lehetőség adatott, élni kell vele. A Szentlélek ajándéka mindaz, amire szellemileg képes vagy, ezt kaptad azért, hogy szolgálj általuk, hogy önzés helyett másokat segíts, így Istenedet szolgáld. Maga a Szentlélek jelenti ezt ki előtettek, nem emberi szavak. Másokat szolgálni, segítséget nyújtani nehéz azonban. Komoly kihívás, mert áldozattal jár, semmint haszonnal. Itt bukunk el mind, ebbe törik bele a bicska. Kiderül, hogy Istenbe vetett bizalom nélkül, nincs esély arra, hogy gyakorlatba lehessen ültetni azt, amiről az evangélium szól. Szeretni másokat nehéz, ha látjuk, hogy egyéb sincs csak csalás, ámítás, és rosszakarat, de Istenben bízva tudsz odaadó, figyelmes, és kedves is lenni másokhoz a hozzád közelállókhoz, és az idegenhez is, akivel találkozol életed során. Egy történettel szemléltetném még jobban az ige üzenetét:
Egy személy nagy kényelemben, nyugodt csendben ül kedvenc karosszékében a kandalló mellett, ahonnan kellemes meleg árad feléje. Kopognak az ajtóján azonban. Küldemény érkezett, hallja a küldönctől, aki kopogtatott az ajtóján. Átveszi a küldeményt az illető. Egy szépen csomagolt dobozt kapott. Kibontja, és egy felirattal ellátott dobozt talált a szép csomagolás alatt. A dobozra ez volt írva: Ajándék. Kinyitja a dobozt a megajándékozott, és elővesz onnan egy feketére festett képkeretet, amiben egy üveglap van. Az üveglapra egy fehér lap volt helyezve. A lapon pedig az ember neve szerepelt. Elképedve meredezett a tekintete az embernek a furcsa ajándékra, de amikor napok múlva észrevette a lap másik oldalán is írás található, akkor egy levelet fedezett fel, ami neki volt írva. A feladó maga Isten volt. Jelentéktelen, és semminek se jó ajándékkal lepte meg emberünket az Atya, így kezdődik e levél, de valójában a legnagyobb ajándékot kell, felismerje az emberünk, önmagát, az életét, amivel Isten megajándékozta. Az emberünk azt kell, felismerje, hogy nagy lehetőséget kapott. Szépet alkothat a kezeivel és képzeletével. Szeretni tud másokat, és őt is szerethetik mások. Ölelni tud másokat. Könnyeket tud letörölni. A fülével meghallgathat másokat. A szavaival vigasztalni is tud. Örömet, nevetést tud mások arcára varázsolni, mosolyogni tud másokra. Kapcsolatokat tud létrehozni, és fenntartani. Béke jobbot nyújthat mások felé.
A legnagyobb ajándékot adta át Isten. Az ember életét. Neked is ezt ajándékozta oda Isten. Létrehozott, és engedi, hogy kapcsolatban maradj Vele. Életet adott neked, és Jézus Krisztus személyében élet lett feláldozva érted, hogy Isteneddel való kapcsolatod örökre fennmaradjon. Egy ilyen ajándék birtokának a tudatában elmondható, hogy az életet bátran lehet végig élni. Legyen hát bátorságod az élethez, legyen bizalmad Istenben, és így békében a világgal összhangban tudsz létezni, a viszontagságok ellenére is. Ámen.
Imádság:
Őrizőnk, támaszunk, gondviselő jó Atyánk! Köszönjük a tőled kapott ajándékot. Kimondhatatlanul nagy értéke van annak, amit Tőled kaptunk. Annyira nagy, hogy képtelenek vagyunk értékének a felbecsülésére. Sokszor el is feledkezünk arról, milyen nagy is van annak, amit tőled kaptunk. Az életet, a Tőled kapott adottságainkat sokszor értéktelennek, semmiségnek tekintjük, és nem vesszük észre milyen lehetőség lett általad felkínálva számunkra. Kérünk, mutass rá Szentlelked által arra, hogy milyen értékes a mi életünk is, és bátoríts mindegyikünket arra, hogy valóban becsüljük meg azt, amit Tőled kaptunk. Köszönjünk az életünket, köszönjük mindazt a képességet, amivel megajándékoztál.
Segíts abban, hogy életuntság, és magatehetetlenség helyett, mind tudjuk az életünkből, és mindenféle életkörülményeinkből a legjobbat kihozni. Mutasd meg nekünk értékeinket, és bátoríts minket azok felhasználásában. Erősítsd bizalmunkat benned és önmagunkban, hogy az életet ne átoknak tartsuk, hanem valódi áldásnak, és ajándéknak. Légy támasza azoknak, akik nehézségekkel küzdenek, és életüket már képtelenek értékként felfogni. Segítsd a betegeket. Vigasztald a gyászolókat. Segítsd azoknak, akik céltalanul tekeregnek, és életüket csak elpazarolják abban, hogy életüknek értelmét megtalálják, és idővel rá találhassanak egy olyan közösségre, ahol ők is otthonra találhatnak. Légy mellettünk Istenünk. Te légy életünk vezére. Jézus Krisztus érdeméért, kérünk, hallgasd meg csendes könyörgéseinket, és közös imádságunkat, amire a Te Fiad tanított meg, amikor azt mondta: „Ti azért így imádkozzatok”: Mi Atyánk... Ámen.
Benedek Csongor gyak. lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638