Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

2017 október 15

"Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." (Mikeás 6,6-8)


Így lehet Istenhez fordulni
Bibliaolvasás: Jn 14, 1-7

Prófétai ima:
Értelem, és bölcsesség kútfeje, Mindenható Istenünk! Milyen jó, hogy közösségünk van veled. Milyen jó, hogy e közösség jeleit és magunkhoz vehettük, hogy a kapcsolatunk így egyre szilárdulhasson. Ma is eléd járulunk. Ma is várjuk, hogy bölcsességet elragadjon, hogy terheinket lerakhassuk. Oldj fel, küldj el, és tölts el tűzzel, hogy az élet ne teher legyen hát, hanem ajándék, áldás és kiváltság. Légy jelen Lelked által. Szólj hozzánk. Tápláld a lelkünket ma is életet adó Igéddel. Fiad nevében kérünk, figyelj ránk. (Irgalmazz nekünk.) Ámen.

Egy kérdéssel kezdem a mai igemagyarázatot. Milyen értelmét látod annak, hogy eljöjj a templomba testvérem? Imádkozni akarsz. Találkozni másokkal. Szeretnéd, ha érted is imádkoznának. Keresed a lecsendesedés, a megnyugvás lehetőségét. Itt rátalálsz ezekre a keresett dolgokra! Figyelj most arra, hogy Isten miképpen ad lehetőséget neked arra, hogy valóban vele találkozhass. Figyelj jól, mert Isten elmondja, miképpen lehet vele találkozni istentisztelet közben.
Sok ember mondja azt, hogy ő nem találkozott Isten jelenlétével. Valahogy nem sikerül sehogyan sem érzékelnie az isteni jelenlét valóságát. Sok ember ezért unja az istentiszteleteket. Sok ember számára idegen mindaz, ami Isten szolgáinak a közvetítése által elhangzik. Yuri Gagarin az első űrutazó, azt mondta élményét követve, hogy: „Néztem és néztem, de nem láttam Istent.” Valóban nem látta, mert Ő kereste, és nem engedte Istent, hogy a szívében ott lakozzon, hogy dicsőségével őt is beárnyékozza.
Sok esetben elvetjük a sulykot. Nagyon sok esetben elszalajtjuk az Istennel való találkozás esélyét, mert kikerüljük ezt a találkozási lehetőséget. Az igéből halljuk az ember közeledési módszereit. Egészen elégő áldozatot mutatna be, tökéletességre törekedne. Mindig jelen lenne a templomban, egy alkalmat se szalasztana el. Számban nagyléptékű felajánlásokkal venné meg Isten figyelmét. A legdrágábbat is odaadná, csak tudhassa, érezhesse Isten áldása kíséri az életét. Az első szülött gyermekét is odaadná, csak megkaphassa a feloldozást, a terhek megkönnyebbedését. Mind komoly odaadásról tanúskodik ez a sok igyekezet. Isten kegyelmét kívánja elnyerni így, a vallásos ember. Hiányzik azonban valami. Mind lehet odaadás, ha nem kíséri ezt még más is. Isten a kezdeményező. Választ ad ma Isten arra, hogyan lehet az Ő közeledését hálás szívvel elfogadni, és ez által gyarapodni, és egyre inkább erősödni.
Elmondja Isten mi az a jó, ami felé törekedni lehet. Elmondja Isten, hogy is lehet az Ő közeledésére megfelelőképpen válaszolni. Isten kijelentette, hogy milyen rendeletek betartása által van rend az életben. Röviden szólva: Szeresd Istenedet teljes szívvel-lélekkel; ésszel és erővel, emellett szeresd felebarátodat annyira, mint önmagad. Élj e törvény, ezen előírások alapján. Ajánlja, hogy akarj, tudj kedves lenni, hogy akarj törődni a társaiddal, hogy akarj irgalmas szívű lenni. Erre törekedj. Ilyen magatartással fordulj oda az embertársaidhoz. Istenhez fűződő kapcsolatodat pedig az alázat jellemezze. Ne akarj büszkélkedni, felvágni, hízelegni, Isten színe előtt. Nincs semmid, amivel ezt megtehetnéd. Isten az Úr, a világ alkotója, aki minden gondolatodat ismeri, még azelőtt, hogy a gondolat a fejedben megszületne. Jegyezd ezt meg testvérem. Áldozatkész légy. Elfogadó légy. Tudj és akarj, merj és bírj becsületes lenni, és becsületesnek megmaradni. Bármit is hozol Istened elé, ajándékot, adományt, panaszt, kérést az legyen őszinte. Itt az istentiszteleten Isten előtt állsz. Ő itt találkozik veled. Vele oszthatod meg gondjaidat, bánatodat, félelmeidet, aggodalmaidat. Ő figyel és az őszintén hozzáfordulókat meghallgatja, és orvosolja az elé tárt panaszokat, és nehézségeket. Isten közel van hozzád közelebb, mint gondolnád. Emberközelben van. A Fia révén. Elküldte a Fiát, és így a közeledben van. Várja, hogy hozzáfordulj. Jézus Krisztus által közvetlenül feltárhatod szíved minden fájdalmát, és örömét Istened előtt, így megkönnyebbülsz. Érzed, a teher már lehull a válladról. Levegőt is könnyebben veszel. A közérzeted is sokkal jobb. Kiegyensúlyozottabb vagy. Élj becsülettel, becsületes légy Isten színe előtt is. Becsületességről beszélek itt, alázatról és nem megalázkodásról. Egy történetecske jobban elmélyíti ezt a gondolatot.
A törvény betartása, a jóakarat gyakorlása, a szeretetre való törekedés, a becsületes életvitel, és az Istennel szembeni alázat, így lesz jelentős mindaz, ami által te testvérem Isten elé jössz. Hozzál bármit is: adományt, segítő kezet, nehéz szívet, szolgálatra kész akaratot, panaszt vagy keserűséget. Ilyen indítatás vezetett arra, hogy ide jöjj Isten hajlékába? Ez esetben, Isten meghallgat, és megkönnyebbülve, jókedvvel, felbátorodva tudsz hazatérni, és jobban tudsz boldogulni a mindennapok útvesztői között is. Ámen.

Imádság:
Élet és halál Ura, igazságos, és egyben kegyelmes Istenünk! Köszönjük, hogy ma is kijelenteted akaratodat. Köszönjük, hogy egyértelművé teszed előttünk, mi módon lehet választ adni a Te közeledésedre. Engedelmes magatartással, szeretetre kész akarattal, és alázatos szívvel válaszolhatunk a közeledésedre.
Kérünk, tégy erre alkalmassá bennünket, mert szükségünk van rád. Várjuk közeledésedet. Jobban várjuk ezt, mint ahogyan az őrök várják a reggelt. Tudjuk jól, nélküled üres az életünk, hiábavalóság minden, ami körül vesz, semminek se látjuk az értelmét. Általad minden elnyeri az értelmét azonban. Légy hát vezérünk, légy hát gyámolítónk. Kérlek Uram, légy ott a betegek mellett, adj gyógyírt a gyötrelmekre. Vigasztald a gyász miatt elszomorodott embereket. Oltalmazd az elárvátlanodott szívűeket. Légy bátorítója, a reményvesztetteknek. Keresd meg a tévelygőket. Jézus Krisztus közbenjárására hivatkozva, kérlek, hallgasd meg imádságunkat. Csendes fohászainkat és közös imádságunkat is, amire a Fiad tanított meg bennünket, ezt mondva: „Ti azért így imádkozzatok”: Mi Atyánk... Ámen.
Benedek Csongor gyak.lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638