Köszönetet mondok minden gondolatokat megfogalmazó és a világhálón közlő társaknak, barátoknak, akiktől nagyon sokszor az igehirdetéseim tárgyához, szövegéhez segítséget kaptam.

"...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig." (Ap.Csel 1, 8) - nem tudunk igazán elmélyedni az ünneplésben. Nem tudunk elcsendesedni, hogy lelkünk teljességével beteljesedjünk a Lélek erejével, és életünk kiteljesedjék az Isten akarata szerint.Mi az, ami akadályoz bennünket? - nagyon sok ember világosan érti az igehirdetést, vagy akár a Bibliában leírtakat is. Sőt, még nagyon sokan helyeselnek is: a Bibliában csupa olyan dolog van leírva, ami jó az embernek. - gyermekeiket is beíratják vallásórára, konfirmációra hiszen „ott nem tanulnak semmi rosszat, aztán ha felnő a gyerek, majd eldönti, hogy akar-e ezzel foglalkozni”. De Isten Igéjét vagy a keresztyén hitet mégsem tartják fontosnak, hogy e szerint éljék az életüket.Olyan korban élünk, ahol minden felől nagyon erős ingerek érnek bennünket, ezért nagyon magas lesz az ingerküszöbünk.- hangosan szeretik hallgatni a zenét - egy-egy ko
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (119. Zsoltár105) Még nem jártam igazi bányában, de azzal tisztában vagyok, hogy az esti sötétség az szinte világosság, vagy félhomály ahhoz a sötétséghez képest, ami egy aknajáratban van, lent a föld gyomrában.Olvastam, hogy a barlangban - a túravezetésnek van egy része, ahol lekapcsolnak minden világítást, és bemutatják a látogatók számára a sötétséget. Az a sötétség, amikor nemcsak hogy a kezét, de még az orra hegyét sem látja az ember.Azt is tudom, hogy a bányákban az ott dolgozók számára alapfelszerelés a fejlámpa. - a fejlámpa arra nem alkalmas, hogy 15 méterre előre világítson, és mutassa az utat. az előttünk levő utat megvilágítsa, és az ember lássa, hogy hova lép.- lépésről-lépésre tudunk haladni az életben, úgy hogy közben az ige világossága adja nekünk a fényt. Nyilván nincs arra lehetőség, hogy belássuk a teljes utat. - az Ő igéjének a vezetése adja a mindig következő lépéshez a fényt.- lépésről lépésre kíván veze
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is, kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. (1 Sámuel 1,27-28) Lekció: Jób 1, 1-5 - a családi élet hatalmas erőforrás - a boldog gyermekkor, a melegszívű, szerető otthon pótolhatatlan minden ember számára.- milyen családban kapnak ma gyermekeink pótolhatatlan erőforrást?Ma nagyon sok házaspár talán csak megmosolyogja az Istentől való megjutalmazását, hiszen sok gyermeket ma már csak kevesen tartják jutalomnak! Sokkal inkább szeretnének a házastársak minden földi gazdagságot, anyagi értéket, biztonságot.„előbb a kocsi, aztán a kicsi”: - nem az emberi szorgalom által lesz sikeres az életünk, hanem a megáldott szorgalom az, ami előrébb viszi életünket - a gyermek olyan, mint egy „kis örökség”, mely biztosítja a jövőt, s a vagyonnál is többet ér a család, melyen Isten áldása van.- Minden terrorista egykor kisgyerek volt. Ugyanígy minden misszionárius is. Kettejük közti különbség
"Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." (Jn6, 35-40)A hit táplálékaBibliaolvasás: Jn6, 28-34. Minden nap szükséged van táplálékra, és vízre. Ezek adnak életerőt. Enni kell. Inni szükséges. Semmihez se lenne erőd, ha nem vennél semmit se magadhoz. A tested akkor egészséges, ha megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jut. Minden nap, amennyire szükséged van, annyit végy magadhoz. Élethez, italhoz pedig, akkor jutsz, ha megdolgozol érte. Semmi se terül készen elődbe. Semmi sincs ingyen ebben az életben. Mindenhez csak valaminek az ellenében lehet hozzáférni. Munkát végzel, hogy eledelhez juss, és eszel azért, hogy erőd legyen a munkához. Egyhangú lenne az élet, ha csupán ennyiből állna, és semmi egyéb lényeges tartalma nem volna.Minden munka véghezviteléhez terv kell. A terv pedig az embernek a fejében születik meg. Szellemi tevékenység is végbe megy addig, amíg a kéz, a láb, az akarat megmozdul. Szellemi erőfeszít
... féltőn szerető Isten vagyok és irgalmasságot cselekszem ezeriziglen ... (2Móz 20,3-4) az apák és fiak egymás mellett vannak említve, közel vannak egymáshoz, elválaszthatatlanok. Manapság ez az apa-fiú kérdés ritkán kerül elő. Gyakran emlegetjük, hogy mit tesznek az anyukák a gyermekeikért mondjuk egy-egy ilyen konfirmáció alkalmával.Templomot díszítenek, ruhát vásárolnak, virágot rendelnek, sütnek-főznek, vendégséget készítenek. A lányok általában az édesanyjuk mellett vannak- a fiúk és édesapák kapcsolatát, feladatát, érzéseit viszont titokzatos köd lengi be, szemérmetesen hallgatnak- hiszen kevés az idejük, és gyakran úgy érzik- az édesanyák jobban tudják a gyerekeik körül való dolgokat,és nem minden esetben lelik a helyüket a szervezés, rendezés, irányítás ügyében.- középre állítja az apákat a fiaikkal és azt mondja róluk, hogy TI VAGYTOK A MOTORJA a családotoknak, a Ti hozzáállásotoktól függ a család jövője. Fontos, hogy mit hisztek, hogyan éltek, hogyan szeretitek a tie

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638