Ma két új presbitert szenteltünk fel, fogadtunk be a gyülekezetünk vezetőségébe: Béla Emőkét és Czondi Zoltánt. Az áldás az 1 Kor. 12, 18-31 verseiből hangzott el: "És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.....Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való útat mutatok néktek." (1 Kor. 12, 28-31)Miután az esküt a Presbitérium közösségében letedték, Ambrus Attila főgondnok hivatalosan befogadta őket. Isten áldása kisérje szolgálatukat.
Az első számítógépes kurzusunk első órája: a szigorú tanító "bácsi": Ménessy Magor és figyelmes diákjai. Kitartás, fog ez menni.
b2ap3_thumbnail_10960241_338492173019675_3522731878366523301_o_20150220-220358_1.jpg
Mini imahetünk első napján: Bancea Gábor Sepsiszentgyörgy IV. Gyöngyvirág utcai református gyülekezet lelkésze szolgált, hitvestársával együtt. Csütörtöki igehirdetőnk Máté Vilmos a Szent kereszt templom r.katolikus plébánosa volt. Pénteken pedig Vinczi Botond aldobolyi református lelkipásztor. Köszönjük szolgálataikat, az asszony és férfi testvéreinknek pedig a finom tésztákat, italokat.  
b2ap3_thumbnail_IMG_8581.JPG
Imahét a Reménység Házában Február 17, kedd du. 4 óra: húshagyó kedd, bibliaóraFebruár 18, szerda du. 4 óra istentisztelet: vendégünk Bancea Gábor, Sepsiszentgyörgy- Gyöngyvirág ref.lelkipásztoraFebruár 19, csütörtök du. 4 óra istentisztelet: vendégünk Máté Vilmos Brassó Szent Kereszt r.Kat. PlébánosaFebruár 20, péntek du 4 óra istentisztelet: vendégünk Vinczi Botond, Aldoboly ref. LelkipásztoraFebruár 22, vasárnap de. 12 óra Bőjtfő istentisztelete és Úrvacsoraosztás Mindenkit szeretettel várunk !

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638