Presbiter szentelés

Ma két új presbitert szenteltünk fel, fogadtunk be a gyülekezetünk vezetőségébe: Béla Emőkét és Czondi Zoltánt. Az áldás az 1 Kor. 12, 18-31 verseiből hangzott el: "És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.....Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való útat mutatok néktek." (1 Kor. 12, 28-31)
Miután az esküt a Presbitérium közösségében letedték, Ambrus Attila főgondnok hivatalosan befogadta őket. Isten áldása kisérje szolgálatukat.

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Lelkipásztor +40-745-011-632
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638