2017 május 14

"Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be." (János ev.4,32-38)

 

A lélek erőforrása
Bibliaolvasás: Mt 4,1-4
Alapige: Jn 4, 31-38

Prófétai ima:
Életünknek kezdetet adó, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz rá, hogy van valaki, aki ölében hordozz minket, köszönjük, hogy szerető édesanyáink, nagymamáink, által a te szeretetedet ízlelhetjük meg már kicsi kortól kezdve. Kimondhatatlan, mennyire hálásak lehetünk neked életünkért.
Kérünk a mai alkalmon is légy közöttünk, ha egy szó, egy gondolat, egy ének foszlány, egy átélhető érzés révén is, de hadd tapasztalhassuk meg jelenlétedet. Nélküled sokat nem ér az életünk. Szentlelked által légy jelen ez alkalommal is, segítsd hírnöködet, hogy közölhesse velünk a tőled jövő bölcsességet, hogy ma is feltöltekezhessünk, és a mindennapokban is a hit mellett tudjunk kitartani. Fiad érdeméért kérünk légy jelen ez alkalommal is. Ámen.
Vajon ismerjük-e valóban milyen elemek együttese szükséges ahhoz, hogy egyáltalán létezhessünk? Az ókori görög gondolkodók szerint az ember test, lélek, és szellem együttese által létezik. A test kézzel fogható, ugyanazokból az elemekből épül fel, ami magát az egész világegyetemet alkotja. Csont, erek, szervek, izmok, inak, bőr ez mind kézzel.
Van azonban valami más is, ami kézzel megfoghatatlan, ami ennek ellenére a szívet dobogásra készteti, az értelmet szárnyalni engedi, az érzelmeket felkorbácsolja. A legelső szívdobbanás, a legelső mozdulat, az érzelmek összetettsége, nem csupán egy természeti törvények alapján működő olajozott gépezet részei, mert az embernek lelke is van.. Az élet több mint csak kémiai és fizikai jelenségek keveréke. Valami lendületet is kell, adjon a testnek, valami többlet kell, ami értelmet ad a lélektelen kémiai folyamatoknak, és fizikai törvényszerűségeknek.
A lélek adja a többletet, megfoghatatlan, mérhetetlen, de lényeges összetevő. Ezt leheli Isten a teremtményébe, a pornak ez ad mozgást, ez ad létet, értelmet, öntudatot. Két dolog van jelen az emberi lényben: a test, és a lélek. A testnek eledel kell, a föld javaiból, hogy ereje legyen. A lelket is kell táplálni viszont.
Az Úr Jézus Krisztus megmutatja mi is a lélek erőforrása.
Jézus, Jákob kútjánál elbeszélgetett egy asszonnyal, a lélek igazi erőforrását tárgyalta meg vele, hogy Isten, és a belé vetett hit által van ereje a léleknek, és e hit nincs helyhez kötve csak maga a felismerés lényeges, hogy Isten jelenlétét tudjuk felismerni.
Pont Jézussal beszélgetve jutott el az asszony addig, hogy Jézus személyében megérezte Isten közelségét, mert Jézus olyasmikre világított rá, amit más őrajta kívül nem volt ahonnan tudhasson. Isten közel került az asszonyhoz Jézus személye révén. Bízhat és remélhet, hát abban, amit hite szerint eddig várt.
A felolvasott igét ez a beszélgetés előzi meg. Jézus eddig egyedül beszélgetett a kúthoz jött asszonnyal, akit szomjúságra hivatkozva szólított meg, és vezetett el a test vízigényétől a léleknek erőt adó kiapadhatatlan forrásig.
Tanítványai is megjöttek, akik ennivalót vettek a kúthoz közel eső városból. Egyen a mester is, kérlelték a tanítványai. Jézus visszautasította ajánlatukat, arra hivatkozva, hogy van neki étele.
Az emberi életet, ételen kívül egyéb is mozgatja. A küldetéstudat, és a küldetés beteljesítésének a vágya. Isten akaratát teljesíti ő, mert Isten küldte, hogy tegye, amit tesz és mondja azt, amit mondania kell. Erre vezette rá az asszonyt, akivel beszélgetett, hogy ő Isten küldöttje, Krisztusa. A lelket pedig a küldött által közvetített isteni kegyelembe vetett hit táplálja, ami által ígéret van arra, hogy az örök élet részese az, aki hinni tud. Isten közel van, az örök élet elérhető, Jézus Krisztus e hit magvát elültette.
A magvető elvetette a hit magvát, az üdvösség ígérete valósággá lett, eljött az idők beteljesedésének a pillanata. A mennyei találkozott a halandóval, a mag pedig aratáshoz érett terméssé lett.
Van erőforrása a léleknek is, amit Isten lehelt az emberbe, ez a hit, aki lelket adott az táplálja is az ember lelkét. A lélek erőforrását pedig meg kell mutatni mindenki számára. A munkát a Mester, Jézus Krisztus kezdte el. Ő hozta el Isten kegyelmének örömhírét, ezt kell közvetíteni mindenki fele. Van, amivel a lelket is táplálni. Istenbe vetett hit által, mert Isten cselekvő Isten, igéje által jelen van, tevékenyen vezeti életedet, táplálja lelkedet.
A hit viszont nemcsak szóban nyilvánul meg, hanem tettben is. Isten igéje akkor táplálja lelkedet, ha úgy teszel, ahogy az ige tanítja, hogy cselekedj.
Isten szeret, te is szeresd így a környezetedben élőket. Hiszel Istenben, akkor bízz embertársaidban is, mert így táplálhatod lelkedet is, ép testben így lesz ép a lelked is.
A víz oltja a szomjadat, a kenyér és egyéb étel által lakhatsz jól, és így kap erőt a tested a mindennapi tevékenységek végzéséhez. Táplálék nélkül elsorvad az.
Hallgass Isten szavára, tevékenykedj, nézd mások érdekét is, és akkor lelked is jól lakik, és kiegyensúlyozottá válik. Ép lélekkel pedig ellen tudsz állni a gonosznak, ami a lelkedet, és testedet is elsorvaszthatná.
Egy történetet is felvázolok röviden:
Egy gazdag ember a halálán volt. Végrendeletében a következőképpen rendelkezett. A legnagyobb fia örökölte minden pénzbeli vagyonát, a középső a szép nagy családi házat örökölte sok hordó borral, a legkisebb fiú egy búzaszemet kapott örökségbe. A két nagyobbik testvér az életet habzsolhatta, de a legkisebb fiú elkeseredhetett volna. A búzaszemet elültette azonban, az kikelt, és szép erős kalász lett a búzaszáron. A kapott búzaszemeket ismét elültette, és az újabb terméskor, már jutott és maradt is annyi, hogy vethetett újra, de a maradékból egy kisebb cipót is süthetett. Éppen beleharapott volna a cipóba, amikor egy szegény öreggel találkozott, aki éhes volt odaadta hát a cipót az éhezőnek. Ő éhes marad, de következőkor még többet termet az egy búzaszem, amit örökségbe kapott. Nagyobb cipót süthetett végül is. Idővel pedig a termés nőtt és nőtt. A dolga megsokasodott a legkisebbik fiúnak, keserűsége, jókedvre fordult. Jómódú ember lett a legkisebb fiúból. Két szegény ember jött egyszer hozzá eledelt kérni. Evés közben kiderült egyiknek volt sok pénze, de mind elherdálta, a másik a sok borát elmulatta, és a ház oldalát cimboráival leomlasztotta. Mi derült ki? A két nagyobb testvérével találkozott a legkisebb. Kiderült, ki is kapta, a legértékesebb örökséget.
Isten mindenkinek ajándékot ad, az életét. Kérdés mit kezdesz te vele? Élsz csak a földi javakat habzsolva? csak a testet örvendeztetve? avagy a lelkedet is táplálod!!! a hit cselekedetei által, amely hitet Isten igéje gerjesztheti fel benned.
Figyelj oda mindkettőre, mert csak így élhetsz teljes életet, és reménykedhetsz abban, hogy a végső aratáskor, mikor az idő beteljesedik, akkor te se húzod a rövidebb szárat, hanem Isten országának a polgárává válhatsz, és már most örömtelibb lesz az életed. Ámen.
Nagyimádság:
Igazságos, de egyben irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy bölcsességedet ma is megosztottad velünk. Köszönjük, hogy amiképpen a mindennapi kenyér, eledel testünket táplálja, úgy igéd lelkünket táplálva teljes, egészséges, kiegyensúlyozott emberé tehet bennünket. Táplálod ugyan a lelkünket, de feladatot is kapunk így. A lelki erőforráshoz kell másokat is vezetni. Szeretettel, kell bánni másokkal, ahogy kegyelmes vagy hozzánk, és Te szeretsz bennünket. Kérünk, ehhez adj erőt, hogy marakodás helyett szeretni, törődni tudjunk embertársinkkal. Kérünk, emlékezz meg, viseld gondját a gyengéknek, a betegeknek, a lelki tusát vívóknak, a gyász miatt szomorúaknak, a magány miatt sínylődőknek, mert tudjuk, nélküled a beléd vethető bizalom nélkül az életünk semmit se ér. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, csendes fohászainkat és közös imádságunkat is, amire Fiad tanított meg minket, mikor azt mondta: Ti pedig így imádkozzatok: Mi Atyánk... Ámen.

Benedek Csongor gyak.lelkipásztor

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Bántalmazott Nők +40-744-368-196
Apáczai Csere János +40-740-420-638