Raport de activitate - 2018

Prezentare generala

Casa Nikodemus este un centru rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, infiintat si administrat de Biserica Reformata Casa Sperantei,avand licenta de functionare seria LF nr 4230,cu sediul in Sanpetru,str Republicii 157,jud. Brasov

Activitatea Căminului se desfăşoară conform prevederilor legale si la nivelul standardelor naţionale si internationale,astfel:
a) asigura persoanelor varstnice ingrijite maximum posibil de autonomie si siguranta
b)ofera conditii de ingrijire care sa respecte identitatea,integritatea si demnitatea persoanei varstnice
c)permite mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice
d)stimuleaza participareapersoanelor varstnice la viata sociala
e)faciliteaza si incurajeaza legaturile interumane,inclusiv cu familiile persoanelor varstnice
f)asigura supravegherea si ingrijirea medicala necesara
g)terapii de recuperare fizica si mintala precum si terapie ocupationala

Personalul căminului este constituit din personal angajat cu contract de muncă și cu contract prestări servicii. Personalul contractual este format din sef Centru, asistent social,lucrator social,mediator social,preot,psiholog, asistenta medicala, îngrijitoare bătrâni, bucătăreasa,ingrijitoare cladire. Persoalul cu contracte de colaborare e format din medic generalist,kitetoterapeut,maseor.
Casa Nikodemus oferă condiţii pentru rezidenţă permanentă pentru un număr de 29 de persoane vârstnice, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă. Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singuri activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire. Fiind un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, Casa Nikodemus are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale ale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora si se se angajează în lupta împotriva excluziunii din structurile sociale şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a demnitatii sociale.
Pentru a realiza acest deziderat, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:
-Asigurarea protecţiei şi îngrijirii varstnicilor pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 2126/05.11.2014, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011.
- Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
– Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
– Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – medici, psihoterapeut, asistenţi medicali. -Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.
Vârstnicii rezidenţi în Căminul de Vârstnici Nikodemus se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate, fiind cazaţi în camere tip garsonieră, mobilate, pentru una,doua sau trei persoane, fiecare cameră fiind prevăzută cu un grup sanitar.
Serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă, asistenţă pentru sănătate (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie,psiholog, asistenta medicala, îngrijitoare), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.
Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul de Vârstnici Nikodemus sunt: -Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei,
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
- Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; -
- Respectarea demnităţii persoanei;
- Asigurarea unui serviciu personalizat;
- Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor; Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
- Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
- Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
-Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
- Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

– GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, beneficiarii Căminul de Vârstnici, au asigurata:
– Găzduirea beneficiarilor în camere single sau duble, prevăzute cu grup sanitar şi vestibul cu garderobă, spaţii accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor; Sală de mese și bucătărie, living cu bibliotecă ,cabinet medical, sală de gimnastică, , parc cu un foisor pt recreere etc. În clădire mai există următoarele încăperi: sală de spălat și călcat rufe, termocentrală, depozite pt lucruri personale ale vârstnicilor, etc. Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, noptieră , măsuţă rabatabilă, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje,după nevoi etc.
– Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camere, şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
– Se asigura beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, constând în trei mese calde pe zi şi o gustare, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete şi variate;
– Servirea mesei are loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, primesc masa în cameră fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul infirmier;
– Se asigurara hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc. Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, se efectueaza de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.
ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE
– Prin prezenta personalului ,se asigura servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
– Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
– Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
– Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat; Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală;
– Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
– Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor; În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.
Căminul de Vârstnici Nikodemus a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale, religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect. S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale acordate de medicii specialisti. Preotul a oferit consiliere spirituală şi serviciu religios, cu scopul ajutării persoanei vârstnice să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii precum şi pentru a o însoţi în momentul morţii.
– SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic și psihoterapie pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență - câștigată în prima jumătate a vieții - spre interdependență și chiar dependență. Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, psihoterapeutul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică. Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism. S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistentul social a asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistentul social a oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză cat şi intermedierea legăturilor cu familia şi apartinatorii. S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi demnitatea socială. 7 Asistentul social a organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale etc.
Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, accesul la bibliotecă, jocuri de societate, vizionarea unor emisiuni T.V. radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei sau în comunitate. De asemenea s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.
Pentru menţinerea şi readaptrea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, activităţi manuale (cusut, împletit, croşetat), pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, pregătirea legumelor pentru bucătărie, îngrijirea florilor din parc, etc.

În perioada 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2018, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:
Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
Organizarea unui bal mascat cu participare personalului Bisericii Reformate Casa Sperantei
Sărbătorirea zileleor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au primit mici atenții Doamnele și totodată și Domnii rezidenţi din Cămin,
Celebrarea Paştelui prin servicii religioase, eveniment cu caracter spiritual pentru vârstnici, colindând şi cântând cântece de înviere
Grupul de elevi de la școala generala din Sanpetru, au vizitat vârstnicii din Cămin prezentând spectacol cu poezie și cântece, şi au participat înpreună cu persoanele vârstnice activitate de recreere-desen .
Ziua de 1 Mai a fost marcată prin organizarea unui picnic la iarbă verde cu vârstnicii rezidenţi, în parcul căminului cu prepare de mititei.
In ziua de 1 iunie a fost serbata cu participarea elevilor din Sanpetru
La 24-25 Mai, de Rusalii, s-a realizat o slujbă ecumenică cu masa festiva
In luna iunie am vizitat gradina zoologica din Brasov
Pe perioada verii ne-am bucurat de prezenta a doua practicante de la cursurile Crucii Rosii.
Cu ocazia zilei de 1 Octombrie, Ziua Internatională a Vârstnicului, s-a organizat în cadrul căminului un minispectacol artistic .
Sarbatorirea Sfantului Nicolae la inceputul lunii decembrie
In data de 16 decembrie Corul Bisericii Reformate din Codlea a cantat pentru bunici.
De asemenea am primit vizita elevilor de la Scoala Gimnaziala Sanpetru
In data de 19 decembrie am primit un grup de cadre medicale de la Spitalul Astra.
In 20 decembrie am fost vizitati de elevii de la Sc. Gen. nr 15
Sarbatorirea Craciunului prin celebrari religioase si primirea mai multor grupuri de copiii colindatori din Sanpetru si Brasov.

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2016-2017

Centrul Rezidential pentru Varstnici- Casa Nikodemus

Prezentare generala

                                                                                                                                                                                           

       Casa Nikodemus este un Centru rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, infiintat si administrat de Biserica Reformata Casa Sperantei, acreditat  in baza Deciziei nr 253/17.09.2013 si Certificatului de acreditare seria AF nr 001423, avand sediul in Sanpetru,str Republicii 153, jud. Brasov

Activitatea Centrului Rezidential pentru Varstnici Casa Nikodemus se desfăşoară conform prevederilor legale si la nivelul standardelor naţionale si internationale,astfel:

 a) asigura persoanelor varstnice ingrijite maximum posibil de autonomie si siguranta

 b)ofera conditii de ingrijire care sa respecte identitatea,integritatea si demnitatea persoanei varstnice

 c)permite mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice

 d)stimuleaza participareapersoanelor varstnice la viata sociala

 e)faciliteaza si incurajeaza legaturile interumane,inclusiv cu familiile persoanelor varstnice

 f)asigura supravegherea si ingrijirea medicala necesara

 g)terapii de recuperare fizica si mintala precum si terapie ocupationala

                                                                                                           

        Personalul căminului este constituit din personal angajat cu contract de muncă  și cu contract prestări servicii. Personalul contractual este format din sef Centru, asistent social,lucrator social,preot,psiholog, asistenta medicala, îngrijitoare bătrâni, bucătăreasa,ingrijitor cladire. Persoalul avand contracte de colaborare e format din medic generalist,kitetoterapeut,maseor.      

        Casa Nikodemus oferă condiţii pentru rezidenţă permanentă pentru un număr de maxim 29 de persoane vârstnice, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă. Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singuri activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire. Fiind un Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, Casa Nikodemus are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale ale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora si se  se angajează în lupta împotriva excluziunii din structurile sociale şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a demnitatii sociale.

       Pentru a realiza acest deziderat, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

     - Asigurarea protecţiei şi îngrijirii varstnicilor pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 2126/05.11.2014, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011.

    - Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.

-        Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.

-         Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – medici, psihoterapeut, asistenţi medicali.

-        Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

         Vârstnicii rezidenţi în Casa Nicodemus se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate, fiind cazaţi în camere tip garsonieră, mobilate pentru o persoana sau două persoane, fiecare cameră fiind prevăzută cu un grup sanitar.

Serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă, asistenţă pentru sănătate (supraveghere şi tratament oferită de medic de, asistenta medicala, îngrijitoare), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Casa Nikodemus, sunt:

 -Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

- Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

- Respectarea demnităţii persoanei;

- Asigurarea unui serviciu personalizat;

- Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;

- Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;

- Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;

- Asigurarea unei intervenţii profesioniste;  

- Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

- Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

Descrierea activitatilor si serviciilor oferite

GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 În cadrul acestei activităţi, beneficiarii Centrului de Vârstnici, au asigurata:

-        Găzduirea beneficiarilor în camere single sau duble, prevăzute cu grup sanitar şi vestibul cu garderobă, spaţii accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;  Sală de mese și bucătărie, living cu bibliotecă ,cabinet medical, sală de gimnastică, , parc cu un foisor pt recreere etc. În clădire mai există următoarele încăperi: sală de spălat și călcat rufe, termocentrală, depozite pt lucruri personale ale vârstnicilor, etc. Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, noptieră , măsuţă rabatabilă, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje,după nevoi etc.

-         Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camere, şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;

-        Se asigura beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, constând în trei mese calde pe zi şi o gustare, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete şi variate;

-         Servirea mesei are loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, primesc masa în cameră fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul infirmier;  

-        S-a asigurarat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.  Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, se efectueaza de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

-        Prin prezenta personalului ,se asigura servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;

-         Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;  

-        Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;

-         Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;  Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală;  

-        Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;

-          Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;  În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

   Centrul Rezidential  Casa Nikodemus a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale, religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect. S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale acordate de medicii specialisti. Preotul a oferit consiliere spirituală şi serviciu religios în , cu scopul ajutării persoanei vârstnice să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii precum şi pentru a o însoţi în momentul morţii.

SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE

-        Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic și psihoterapie pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență - câștigată în prima jumătate a vieții - spre interdependență și chiar dependență. Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, personalul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică. Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism. S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistentul social a asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistentul social a oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză cat şi intermedierea legăturilor cu familia şi apartinatorii. S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi demnitatea socială.  Asistentul social a organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale etc.

 Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, accesul la bibliotecă, jocuri de societate, vizionarea unor emisiuni T.V. radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei sau în comunitate. De asemenea s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Pentru menţinerea şi readaptrea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, activităţi manuale (cusut, împletit, croşetat), pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, pregătirea legumelor pentru bucătărie, îngrijirea florilor din parc, etc.

   În perioada 1 Ianuarie 2016 – 31 Decembrie 2016, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:

  Sărbătorirea Anului Nou, în prima zi din an, cu o masă festivă.

  Organizarea unui bal mascat cu participare personalului Bisericii Reformate Casa Sperantei  

  Sărbătorirea zileleor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au primit mici atenții Doamnele și totodată și Domnii rezidenţi din Cămin,  

  Celebrarea Paştelui prin servicii religioase, eveniment cu caracter spiritual pentru vârstnici, colindând şi cântând cântece de înviere

 Grupul de elevi de la școala generala din Sanpetru, au vizitat vârstnicii din Cămin prezentând spectacol cu poezie și cântece, şi au participat înpreună cu persoanele vârstnice activitate de recreere-desen .

 Ziua de 1 Mai a fost marcată prin organizarea unui picnic la iarbă verde cu vârstnicii rezidenţi, în parcul căminului cu prepare de mititei.

In ziua de 1 iunie a fost serbata cu participarea elevilor din Sanpetru

 La 24-25 Mai, de Rusalii, s-a realizat o slujbă ecumenică cu masa festiva

 In iunie am vizitat o ferma de struti din Sfantul Gheorghe

 Pe perioada verii ne-am bucurat de prezenta a doua practicante de la cursurile Crucii Rosii.

 Cu ocazia zilei de 1 Octombrie, Ziua Internatională a Vârstnicului, s-a organizat în cadrul căminului un minispectacol artistic cu aportul elevilor din cadrul Fundatiei Diakonia

Sarbatorirea Sfantului Nicolae la inceputul lunii decembrie

Sarbatorirea Craciunului prin celebrari religioase si primirea mai multor grupuri de copiii colindatori.

Cu ocazia zilelor de nastere ale beneficiarilor,organizam festivitati specifice acestor ocazii.

Reménység Háza

Moldovei utca 2 szám
500205 Brassó
Románia
www.remenyseghaza.org

Elérhetőségünk

Gyülekezet +40-268-421-244
Vendéglátás +40-723-254-227
Nikodémusz Idősek Otthona +40-754-058-971
Apáczai Csere János +40-740-420-638